Hlavní navigace

USF: Občané zvyšují svůj zájem o kvalifikované zajištění rizik a zabezpečení penze

Členové Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) zprostředkovali v prvních třech měsících letošního roku finanční produkty v celkové hodnotě 2 446 979 tis. Kč. Tohoto výkonu bylo dosaženo při celkovém počtu 37 518 smluv, sjednaných 4 047 finančními zprostředkovateli a poradci.

Sdílet

V jednotlivých produktových oblastech se již dlouhodobě projevuje vývoj diktovaný globální ekonomickou krizí. Jeho „oběťmi“ jsou zejména investiční produkty a hypoteční úvěry, kde došlo k poklesu jak mezikvartálně (o 4,49 % u investic, resp. o 16,95 % u hypotečních úvěrů), tak meziročně (o 13,11 %, resp. o 32,07 %). Naopak dlouhodobě vzrůstá význam životního pojištění, jakožto základního nástroje krytí nejvýznamnějších životních rizik občanů – zprostředkované pojistné vykázalo prudký růst oproti poslednímu (o 19,58 %) i prvnímu čtvrtletí 2008 (24,90 %). Kompletní přehled statistik viz. tabulka níže (pozn. data zahrnují i dvě nově přistoupivší společnosti – ARGOS PZS s.r.o. a FICHTNER s.r.o.).

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, ke statistikám dodává: Bohužel jsme i nadále svědky poklesu poptávky veřejnosti po některých segmentech finančních produktů. Zatímco u investic je zřejmou příčinou tohoto vývoje turbulentní vývoj na kapitálových trzích, u hypotečních úvěrů dominuje zejména obava domácností z budoucího vývoje a obecně snížená ochota podstoupit rizika spojená s úvěrovým financováním bydlení. Svou roli bezpochyby hraje také vývoj úrokových sazeb bank, kdy někteří z klientů spekulují na jejich budoucí pokles. Z pohledu obchodní efektivnosti je pro nás však důležitější informací, než vývoj absolutního objemu, fakt, že podíl členů USF na celkové distribuci hypoték kontinuálně roste a v současnosti se již blíží sedmi procentům nových úvěrů.

Pokud jde o produktivitu činnosti pracovníků finančních zprostředkovatelů a poradců sdružených v USF, logicky došlo k jejímu poklesu u hypotečních úvěrů a to na 414 tisíc Kč na pracovníka a čtvrtletí, přičemž průměrná výše hypotečního úvěru představovala 1,87 mil. Kč. U životního pojištění došlo k postupnému nárůstu průměrně zprostředkovaného pojistného na 88 tisíc Kč (na poradce a čtvrtletí). U investičních produktů pak produktivita navzdory absolutnímu poklesu rovněž vzrostla – na 504 tisíc Kč na pracovníka a čtvrtletí.

Ing. Michal Pyšík, místopředseda představenstva USF, komentuje dosažené výsledky následovně: Z dlouhodobého pohledu jsme s vývojem produktivity členských společností spokojeni, současné výkyvy vnímáme jako určitou daň makroekonomickému vývoji. Dlouhodobě nadprůměrná a rostoucí produktivita nám dává výraznou možnost profesionalizovat naše pracovníky a nabídnout tak klientovi skutečně kvalitní a dlouhodobý servis. V tomto kontextu považuji za zvláště významné upozornit na aktivity některých méně eticky i profesně vyspělých jedinců, kteří mohou považovat současnou ekonomickou krizi za nástroj rychlého zbohatnutí na vrub klientů. Poradci společností sdružených v USF naopak poskytují plně profesionální služby, čehož je právě zájem klientů důkazem. I to umožňuje realizovat náročné interní projekty, jako byla nedávno provedená certifikace vzdělávacích systémů našich členů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).