Hlavní navigace

Union banka zahajuje prodej obtížně vymahatelných pohledávek

OSTRAVA 3. 5. 2004 – Konkursní správkyně zkrachovalé Union banky dnes oznámila, že banka startuje prodej pohledávek, které jsou v jejím portfoliu po zhruba roce intenzivního vymáhání vedeny stále jako neuhrazené a tedy problémové. Prostřednictvím inzerce v tisku dnes proto konkursní správa ostravské banky vyzvala zájemce, aby se přihlásili do veřejné obchodní soutěže na odkup prvního z několika připravených balíků tohoto typu pohledávek.

Balík, který Union banka nabízí jako první v řadě, obsahuje 77 pohledávek za 65 dlužníky, jistiny pohledávek jsou v nominální hodnotě 1,63 miliardy korun. Mix pohledávek je sestaven modelově tak, aby obsahoval, co do četnosti, velikosti a zajištění, reprezentativní průřez portfoliem problémových dluhů. Mezi pohledávkami, které jsou na prodej, není žádná se sjednaným splátkovým kalendářem či jinou dohodou o úhradě. Všechny pohledávky zařazené v balíku prošly bez úspěchu standardními metodami vymáhání, včetně žalob a exekucí.

Do nabízeného bloku dluhů nejsou zahrnuty tzv. speciální úvěry, které banka poskytovala vlastnicky spřízněným osobám. Stejně tak balík neobsahuje nároky vůči největšímu dlužníkovi – skupině Invesmart B.V. Rovněž dluhy jednotlivců a domácností jsou ponechány stranou tohoto prodeje. Detaily o skladbě pohledávek budou kupcům k dispozici od 10 května v elektronické podobě v data roomech.

Zájemci o problémové pohledávky z portfolia Union banky mohou své návrhy na odkup prvního balíku dluhů předložit konkursní správkyni Michaele Huserové do 28. května. Nabídka portfolia vybraných bankovních pohledávek není určena dlužníkům a jejich spřízněným osobám, tyto subjekty nebudou do výběrového řízení vůbec připuštěny.

Z těch, kteří splní podmínky veřejného výběrového řízení, vybere věřitelský výbor kupce pohledávek na základě jediného kritéria – nejvyšší nabídnuté ceny. Na vyhodnocení soutěže má výbor věřitelů banky 30denní lhůtu. V krajním případě, kdy se nenaplní hlavní cíl soutěže, tedy dosažení zřetelného přínosu pro konkursní podstatu, může výbor soutěž ukončit i tím, že odmítne všechny podané nabídky.

V souvislosti se zahájením prodeje prvního balíku korporátních (firemních) pohledávek správkyně konkursní podstaty Union banky, a.s. „v likvidaci“ znovu důrazně varuje občany a společnosti před osobami, které by jim nabízely jakékoli pohledávky z portfolia banky. Správkyně konkursní podstaty takovým jednáním nikoho nepověřila a osoby vystupující jako zprostředkovatelé prodeje pohledávek jednají v rozporu se zákonem.

Tým správkyně konkursní podstaty od prohlášení konkursu na majetek Union banky intenzivně vymáhá všechny nesplacené pohledávky a tento proces bude probíhat i nadále, paralelně s prodejem dluhů. Prodej korporátních pohledávek se uskuteční v několika balících ve veřejných obchodních soutěžích. Celý proces potrvá řádově do srpna. Zahájení prodeje pohledávek nezbavuje dlužníky povinnosti uhradit dlužné sumy.