Hlavní navigace

Union banka doplnila krizový plán

Sdílet

Klienti mohou dostat 100 procent vkladů bez nároků na veřejné prostředky

PRAHA 10. března 2003, 16:30 hodin – Předseda představenstva a generální ředitel Union banky Roman Mentlík a zástupce hlavního akcionáře – společnosti Invesmart – Paolo Catalfamo v tuto chvíli seznamují bankovní dohled ČNB s finalizovaným krizovým plánem představenstva. Tento materiál doplňuje základní obrysy řešení situace, které banka předložila ČNB minulé pondělí.

„Veškeré kroky, které navrhujeme, jsou motivovány záměrem minimalizovat negativní dopady na klienty Union banky. Připravili jsme takový postup, který umožní v určitém čase vyrovnání veškerých závazků Union banky a zároveň umožní pokračování její činnosti,“ říká generální ředitel Roman Mentlík. „V případě odebrání licence a následného „nevratného“ procesu by naopak hrozilo konkurzní řízení, v jehož rámci je obvyklá výtěžnost aktiv na hranici 20 procent. Jinými slovy, pro realizaci uvedeného je nezbytné, aby byla zachována licence, byť po určitou dobu v limitované podobě,“ dodává.

Základním východiskem plánu konkrétních kroků, který je dnes ČNB předkládán, je definitivně vyjasněná skutečnost, že stávající právní normy a zákony neumožňují bance zahájit částečné vyplácení vkladů klientům, byť by banka měla likvidní zdroje. Zároveň se představenstvo při schvalování plánu řídilo stanoviskem právníků, kteří na konci minulého týdne definitivně vyloučili možnost souběhu „nabíhání“ činnosti banky a procesu přípravy vyplácení vkladů z Fondu pojištění vkladů (FPV).

Představenstvo si je zároveň vědomo, že v rámci možností banky není eliminovat „run“ na banku, a proto v navrhovaném řešení počítá s uzavřením dohody o půjčce mezi FPV a Union bankou. Klienti tak budou v rámci procesu výplaty pojištění vkladů uspokojeni z FPV a Union banka bude poté FPV postupně vyplacené prostředky splácet. Tímto krokem bude vyřešen hlavní problém Union banky, kterým je časový nesoulad mezi strukturou aktiv a pasiv.

Představenstvo současně zdůrazňuje, že dále uvedený plán konkrétních kroků vychází plně a výhradně z možností a kompetencí představenstva a kromě součinnosti s ČNB nepředpokládá žádné kroky ze strany státních institucí, a že také dosud žádná z nich o tento materiál neprojevila zájem.

Hlavní body navrhovaného řešení lze shrnout do následujících bodů:

– banka vyplatí klientům jejich prostředky až do výše 5 mil. Kč, z toho 790 tisíc Kč prostřednictvím FPV a zbytek z likvidních prostředků banky,
 – bude uzavřena smlouva mezi bankou a FPV o „půjčce“ se stanoveným splátkovým kalendářem,
 – vklady nad 5 mil. Kč budou kapitalizovány, v propočtech je uvažována roční výplata dividend na úrovni cca 3 %,
 – bance bude dočasně omezena licence na vykonávání bankovních činností,
 – banka provede „vnitřní“ očistu aktiv, tedy budou vytvořeny dodatečné opravné položky,
 – bude provedeno snížení základního jmění, které pokryje ztráty z tvorby dodatečných opravných položek,
 – banka zahájí transparentním způsobem restrukturalizaci směřující k bance spíše s projektovou a investiční specializací, využívající „zbývající“ síť jako distribuční kanály pro strategické obchodní partnery, tzn. makléřských a zprostředkova­telských operací na bázi provize,
 – banka výrazně zredukuje svoje provozní náklady, zvýší efektivnost práce,
 – důrazná správa portfolia aktiv včetně úvěrových s cílem stoprocentní návratnosti.

Uvedený postup má celou řadu nesporných výhod. Např. by jeho realizace zajistila, že poprvé v historii bude vyřešena krizová situace banky komerční cestou a klienti budou plně uspokojeni, a to bez nároku na veřejné zdroje. Přijaté řešení kromě toho umožní bance dále zastávat silnou pozici v obchodních sporech, jako např. SPP a další.

„Náš přístup je z mého hlediska krizového manažera, který převzal banku s uzavřenými pobočkami, jediným možným a právně i ekonomicky podloženým přístupem, který současně zachovává plnou transparentnost a možnost kontroly ze strany ČNB,“ dodává generální ředitel Roman Mentlík.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).