Hlavní navigace

Unileasing za tři roky zdvojnásobil obrat

Praha 31. května 2007 – Společnost Unileasing, univerzální leasingová společnost působící v oblasti leasingu movitých věcí, uzavřela v roce 2006 obchody za 1,9 miliardy Kč, což představuje oproti roku 2005 nárůst 22 %. O dynamice růstu nejlépe vypovídá fakt, že v průběhu posledních tří let se objem realizovaných obchodů prakticky zdvojnásobil. Navýšení objemu realizovaných obchodů oproti roku 2003, kdy dosažená hodnota činila 955 milionů Kč, představuje 99 %. Dosaženým výkonem se Unileasing podle objemu nově uzavřených leasingů movitých věcí posunul na 14. místo v pořadí největších leasingových společností a posílil tak svou pozici největší nezávislé leasingové společnosti v České republice.

Sdílet

Zisk společnosti před zdaněním dosáhl 88,6 milionů Kč (88,9 mil. Kč v roce 2005). Pohledávky po splatnosti, které jsou u leasingových a splátkových společností jedním z přísně sledovaných ukazatelů, činily k 31. 12. 2006 pouze 2,2 milionu Kč, což v porovnání s tržbami společnosti (1,353 miliardy Kč) představuje pouze 0,16 %. Svědčí to o tom, že celý proces řízení rizika je nastaven správně a i při vysokých objemech obchodů probíhá úspěšně.

„Představenstvo společnosti Unileasing hodnotí dosažené výsledky roku 2006 jako velice úspěšné pokračování rozvoje společnosti. Zároveň s oceněním všech spolupracovníků v obchodním úseku je nutno vysoce hodnotit i výkon celého zázemí společnosti, neboť s navýšením objemu vzrostl také počet smluv z 1 513 v roce 2005 na 1 911 v roce 2006. Dosažené výsledky jsou dokladem toho, že všichni zvládli své úkoly na výbornou,“ komentuje výsledky Ing. Pavel Ovsík, předseda představenstva Unileasingu.

Rok 2006 a plány do dalšího období
Společnost se v průběhu roku stala členem sdružení Leasing and Loan Credit Bureau (LLCB) a získala tak přístup do Nebankovního registru klientských informací. Závěrem roku 2006 se zapojila do projektu vzájemné výměny informací mezi uživateli bankovního a nebankovního registru klientských informací. Přístup do těchto registrů umožní nejen eliminaci rizika delikvence v uzavíraných obchodech, ale také urychlení a zjednodušení procesu uzavírání obchodů u klientů s dobrou platební morálkou. V roce 2006 také pokračovala optimalizace pobočkové sítě Unileasingu. Nová pobočka v Praze 6, která zahájila svou činnost v závěru roku 2005, byla personálně dobudována a zařadila se mezi nejvýkonnější pobočky společnosti. V polovině roku byla také otevřena pobočka v Ostravě – obsazením severomoravského kraje bylo dokončeno plošné obchodní pokrytí celé ČR 18 pobočkami.

„Snahou společnosti bude zaměřit se na ekonomickou efektivitu obchodních případů a udržení pohledávek po splatnosti na úrovni let předcházejících. Kromě toho chce Unileasing pokračovat v úspěšné spolupráci s bankovními ústavy, dále optimalizovat strukturu a cenu zdrojů refinancování,“ popisuje cíle pro rok 2007 Ing. Pavel Nový, místopředseda představenstva Unileasingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).