Hlavní navigace

Transparentní účet - nástroj k posílení důvěryhodnosti neziskových organizací

Sdílet

Veřejnost si často klade otázku o transparentnosti vynaložení prostředků, které jsou shromážděny prostřednictvím veřejných sbírek. Důvěryhodnost organizátorů sbírek je přirozeně jedním ze základních argumentů. Například Deník MF Dnes se 29. 5. 2003 ve své publicistické části rozsáhle věnoval této problematice na příkladu jedné z veřejných sbírek, která nepovažuje za podstatné o svém hospodaření informovat. Jak uvádí titulek, „sbírka je spojena s hazardními hrami a odmítá zveřejnit, jak nakládá s penězi od dárců“. Ve svém důsledku ale tato zpráva vrhá stín na celý neziskový sektor.

Kdo chce být transparentní, má šanci
eBanka, člen finanční skupiny České pojišťovny, nabízí speciální produkt určený neziskovým organizacím – tzv. Transparentní účet. Věrný svému názvu, účet umožňuje kdykoli a komukoli shlédnout hospodaření majitele Transparentního účtu, pokud si to organizace sama přeje. Stačí jen v části firemních financí kliknout na odkaz transparentní účet http://www.ebanka.cz/index_FF_1.htm a vyhledat danou organizaci.
Transparentní účet využívají nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení či účelová zařízení církví.
Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu vysvětluje: „Volba transparentního účtu pro nás byla samozřejmostí, transparentnost hospodaření je podstatou našeho fungování.“ Ke dnešnímu dni tento účet využívá již přes 500 organizací.
Pavel Makovský, ředitel divize externí a interní komunikace, dodává: „Transparentní účet jsme v cenovém programu Základ osvobodili od měsíčního poplatku za vedení účtu v hlavní i vedlejší měně a od poplatku za přímé bankovnictví. Jeho uživatelé tedy platí pouze poplatky spojené s transakcemi na účtu. eBanka se snaží u tohoto druhu účtu uplatňovat i v ostatních případech minimální ceníkem stanovené poplatky, aby i těmito kroky podporovala neziskové organizace.“

Důvěryhodnost majitele účtu i důvěra dárce
Důvěryhodnost organizací neziskového sektoru je alfou a omegou jejich úspěšného fungování. Budování dobré pověsti začíná kromě schopnosti vymyslet a zrealizovat prospěšnou činnost či projekt právě na schopnosti doložit své dobré úmysly průhledným a pečlivě zdokumentovaným hospodařením s vynaloženými prostředky.

Přirozeným přáním dárce je mít přehled o finálním využití svých prostředků. V grantovém řízení funguje zpětné proúčtování grantů, v privátním sektoru často specificky účelově vázané smlouvy. Důvěra je stavebním kamenem uzavíraných partnerství, a právě efektivní způsob kontroly financí pomocí Transparentního účtu řeší mnohé související otazníky či způsob zdokumentování projektového hospodaření.
Adriana Světlíková z divadla Nablízko tyto zkušenosti potvrzuje: „Je v našem zájmu, aby široká veřejnost měla možnost přístupu k informacím o našem hospodaření. Kromě uveřejňování výročních zpráv je transparentní účet jediným způsobem, o kterém víme, jak tyto informace veřejnosti zprostředkovat. Zkušenosti máme velmi dobré, účet nám umožňuje kontrolovat platby z naší strany i ze strany dodavatelů. Jsme rádi, že tuto službu můžeme uvádět v našich tiskovinách, myslíme si, že zvyšuje důvěryhodnost naší organizace.“

Snazší cesta pro dobročinnost
Transparentní účet navíc umožňuje velmi snadný způsob, jak podpořit jeho majitele – přímo na webových stránkách je umožněno zaslat příspěvek. Vzhledem k faktu, že transakční systém eBanky pracuje v reálném čase, svůj příspěvek také každý dárce ihned na účtu organizace uvidí. Tuto tezi potvrzuje Zdenka Tesařová, místopředsedkyně Fondu ohrožených dětí: „Účet v eBance jsem otevřeli v návaznosti na charitativní akci společnosti British Airways s cílem získat finanční prostředky pro podporu dětí v kolektivních zařízeních Klokáncích a dětských domovech. Byl předpoklad, že mezi dárci budou obchodní partneři uvedené společnosti, pro které bylo použití transparentního účtu nejjednodušší formou poukázání příspěvku.“

Základní informace o neziskových organizacích

V České republice je v současné době registrováno 54 895 nestátních neziskových organizací (NNO). Největší část (84 %), tj. 46 151 tvoří občanská sdružení, avšak přibližně třetina z nich nevyvíjí aktivní činnost. Zbytek NNO tvoří účelová zařízení církví (8,7 % – 4810), nadační fondy (1,4 % – 786), obecně prospěšné společnosti (1,2 % – 707) a nadace (0,5 % – 328).
Neziskový sektor zaměstnává přibližně 3 % občanů.

Rozsah služeb nabízených neziskovými organizacemi je široký a pokrývá v podstatě všechny potřebné oblasti – ochranu zdraví, podporu sociálních služeb, péči o problémové skupiny obyvatel, ochranu práv menšin, ochranu životního prostředí, rozvoj kultury, rozvoj sportu a tělovýchovy. NNO se též významně podílejí na humanitárních akcích v ČR i v zahraničí.

Představitelé státní správy využívají neziskový sektor často jako poskytovatele služeb, které stát nemá zájem poskytovat nebo na které se ve státním rozpočtu již nedostává peněz. Vzhledem k tomu, že dotace ze státního rozpočtu smějí pokrýt maximálně 70 % nákladů na projekt, přijde stát podpora těchto projektů levněji, než kdyby je musel poskytovat sám. Z celkových příjmů NNO tvoří dotace z veřejných rozpočtů asi 39 %. V rozpočtech jedné čtvrtiny organizací však tvoří státní dotace nadpoloviční podíl (nejvíce v oblasti zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání a výzkumu).

Podle daňového zákona nepodléhají NNO povinnosti platit daň z určitých druhů příjmů, například z členských příspěvků, darů a bankovních úroků, nadace rovněž z výnosů registrovaného nadačního jmění. Neziskovým organizacím jsou poskytovány daňové úlevy ve výši 30 % ze základu daně z příjmu s horní hranicí 3 mil. Kč, přičemž příjmy do 100 tis. Kč dani nepodléhají. Nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a ta občanská sdružení, která přesáhla určitou výši obratu, musí vést podvojné účetnictví. Pokud chtějí firmy přispět na činnost neziskové organizace, mohou si odečíst svůj dar z daňového základu až do výše 5 %, jednotlivci do výše 10 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).