Hlavní navigace

Podle indexu HSBC se tempo růstu rozvíjejících se trhů zrychluje, ale nárůst cen může v roce 2011 nepříjemně překvapit

[Tisková zpráva] Index rozvíjejících se trhů (EMI) od HSBC ukazuje, že po dočasné stagnaci v třetím čtvrtletí rostly v posledním čtvrtletí roku 2010 rozvíjející se trhy rychleji a že se prohloubil rozdíl v růstu mezi rozvíjejícími se a rozvinutými státy.

Sdílet


Klíčové body

•    Index rozvíjejících se trhů (EMI) od HSBC vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí 2010 na 55,7 bodu díky oživení ve výrobě.

•    Tempo růstu je nejrychlejší ve východní Evropě, Indii a Číně.

•    Ceny vstupů vzrostly na dvouapůlleté maximum, dodavatelé nestíhají zásobovat.

•    Ve čtvrtém čtvrtletí výroba i nové zakázky na rozvíjejících se trzích stoupaly výrazně rychlejším tempem.

•    Tempo růstu exportních zakázek se zrychlilo, ale zůstává pomalejší než na maximu v 1. čtvrtletí.

Shrnutí

Hlavním rizikem pro růst v roce 2011 je zvyšování cen vstupů, které zrychlilo nejvyšším tempem od druhého čtvrtletí 2008. Svědčí to o razantním zvýšení inflačních tlaků v celém rozvíjejícím se světě, na něž poprvé upozornil EMI od HSBC v prvním čtvrtletí roku 2010. Důvodem prudce stoupající inflace jsou vyšší ceny surovin, důsledky uvolněné monetární politiky ve Spojených státech a nízký objem zásob u dodavatelů, které vyústily ve zpoždění dodávek a nárůst cen.

EMI vzrostl v předchozím čtvrtletí o 1,5 bodu na 55,7 bodu z nejnižšího výsledku za uplynulých pět čtvrtletí, a vyšplhal se tedy nad dlouhodobý průměr ve výši 54,7 bodu. Tempo růstu ovšem zůstalo pomalejší než ve čtvrtém čtrvtletí 2009 a prvním pololetí roku 2010.

Na zvýšení růstu na rozvíjejících se trzích se podepsalo hlavně oživení ve výrobě, neboť sektor služeb v posledním čtvrtletí stagnoval. Tempo růstu bylo v obou sektorech takřka identické.

Hlavní ekonom HSBC Stephen King uvedl: „Po dočasné stagnaci ve třetím čtvrtletí došlo na rozvíjejících se trzích k silnému oživení, které navázalo na dlouhodobý trend a které je ovlivěno hlavně celkovým oživením ve výrobě. Rozvíjející se země čím dál víc obchodují mezi sebou navzájem, a  z toho by se mohl zrodit další hospodářský „zlatý věk“ -  rozvojová verze onoho dlouhého období rychlého růstu v padesátých a šedesátých letech v rozvinutém světě, kdy cla mizela a mezinárodní obchod rozkvétal. I dnes jsou celní bariéry mezi rozvíjejícími se zeměmi pořád velmi vysoké. Pokud rozvíjející se národy dokážou zapracovat na odstranění těchto cel, mohli bychom zažít prudký nárůst světového obchodu skutečně nevídaných proporcí.“

„Inflace by mohla nepříjemně překvapit. Nákladové a cenové položky EMI se na tak znepokojivou úroveň nezvedly od dob obav z nedostatku potravin a pohonných hmot v prvních měsících roku 2008. V roce 2011 budou investoři muset bedlivě sledovat, zda odpovědní činitelé v rozvojovém světě jsou s to zkrotit inflaci.

Většina rozvíjejících se zemí není příliš ochotná výrazně zvýšit úrokové sazby a revalvovat svou měnu, a proto se budou sledovat dopady kvantitativního utahování‘, k němuž patří nedávné pokusy Číny a Hongkongu omezit dostupnost úvěrů.“

Objem výroby se zvýšil v celé východní Evropě, přičemž Česká republika, Polsko i Turecko zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí výrazné tempo růstu. V Číně i Indii růst prudce vzrostl, nejrychleji za tři čtvrtletí. Naopak v Tchaj-wanu se objem růstu zvýšil pouze mírně a v Jižní Koreji stagnoval.

Výkonnost výrobců na rozvíjejících se trzích stoupla v souladu se zvýšením objemu nových exportních zakázek. Co se situace na čtyřech velkých exportních trzích týče, Indie zaznamenala zdaleka nejvýraznější nárůst nových exportních zakázek. V Číně vzrostly tyto zakázky mírně (nejrychleji za tři čtvrtletí), ale v Brazílii a Rusku export klesl.

V sektoru služeb rostla na rozvíjejících se trzích aktivita podstatným způsobem v Indii, přestože klesla na nejnižší úroveň za čtyři čtvrtletí. Zpomalení v růstu zaznamenala ve službách i Čína (nejnižší úroveň za osm čtvrtletí). Naopak v Rusku tempo růstu služeb prudce vzrostlo, zatímco  růst brazilského sektoru služeb zůstal ve čtvrtém čtvrtletí jen mírný, a to i přes zrychlení na nejvyšší úroveň za poslední tři čtvrtletí.

Hlavním rizikem pro budoucí růst je nárůst cen vstupů. Vstupy podražily nejrychleji od druhého kvartálu 2008, kdy globální ceny komodit byly na svém maximu, než se kvůli dopadům globální krize propadly. Index cen vstupů oproti předchozímu čtvrtletí vyšplhal o bezmála šest bodů, což svědčí o rychlém nárůstu inflačních tlaků v celém rozvíjejícím se světě. Ten ve čtvrtém čtvrtletí výrobci výrazně pocítili, nárůst cen vstupů byl totiž nejvýraznější za deset čtvrtletí. Poskytovatelé služeb zaznamenali mnohem pomalejší nárůst průměrných cen vstupů než výrobci, ovšem samotné tempo nárůstu bylo nejrychlejší od třetího čtvrtletí 2008.

Ve zprávě o EMI za čtvrté čtvrtletí najdeme i dodatečnou analýzu trendů, které index zaznamenal během roku 2010.  Na základě dlouhodobé historické korelace mezi EMI a HDP poukazuje EMI v posledním čtvrtletí roku 2010 na roční růst HDP v rozvíjejících se zemích ve výši 8 %, což představuje pokles o 1,6 procenta oproti maximu v prvním čtvrtletí.

Faktory domácí a zahraniční poptávky hrají důležitou roli při vysvětlování rozcházejících se národních trendů ekonomického růstu v roce 2010. Na údajích z průzkumu EMI je vidět, jak domácí poptávka pomohla v roce 2010 podpořit tempo růstu rozvíjejících se zemí, zatímco v mnoha rozvinutých zemích domácí poptávku nepříznivě ovlivnila vysoká nezaměstnanost, škrty ve výdajích veřejného sektoru a oddlužování zadlužených domácností.

Z údajů EMI o zaměstnanosti vyplývá, že domácí poptávku na rozvíjejících se trzích narozdíl od poptávky na rozvinutých trzích podpořil silnější trh práce. Některé signály však svědčí o tom, že se domácí poptávka na trzích rozvinutého světa možná oživí v důsledku zlepšujících se ukazatelů trhu práce .

Jak upozornil již EMI za čtvrté čtvrtletí 2009, globální ekonomiku čím dál více táhnou východní státy. Rozvíjející se země stále více závisí na vzájemných obchodních vazbách, nejmarkantněji na obchodu mezi sebou o čemž se zmiňovala již analýza v EMI za druhé čtvrtletí 2010. Právě opětovné vybudování staré Hedvábné stezky namísto tradičních vztahů s rozvinutým světem skýtá potenciál pro zlatý věk rozvíjejících se trhů v příštím desetiletí.

Index EMI od HSBC se počítá pomocí dlouhodobých údajů PMI od společnosti Markit, která se specializuje na globální finanční informační služby. HSBC v loňském roce oznámila partnerství s firmou Markit, jehož cílem je sponzorovat a vytvořit řadu PMI pro rozvíjející se trhy.

Index EMI společnosti HSBC se bude vydávat čtvrtletně a je k dispozici zde: www.hsbc.com/e­mergingmarket­sindex


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).