Hlavní navigace

Světové telekomunikace v roce 2005: vládla konvergence, rostly zisky

Zisk telekomunikačních firem před zdaněním za rok 2005 vzrostl v Evropě oproti minulému období o 10,5 miliardy amerických dolarů, v Americe pak o celých 20 miliard. Rostly i marže, zlepšuje se cash flow.

Sdílet

Propojování a slučování služeb získává na telekomunikačních trzích stále větší význam. Trendem se stává poskytování nejenom hlasových služeb, ale také přenos dat či různé formy vysílání. V Evropě stoupá poptávka po službách s pevným připojením, zatímco Asii dominují mobilní služby, uvádí studie KPMG International Global Telecommunications Financial Performance Tracker. Studie zkoumá hospodářské výsledky za rok 2005 u 60 nej­větších telekomunikačních operátorů na světě, včetně britského Vodafonu a španělské Telefóniky.

Společnosti zahrnuté do této studie byly vybrány ze tří hlavních skupin rozdělených dle jednotlivých regionů – Evropa, Blízký Východ a Afrika tvoří první skupinu, ve druhé se nachází USA, Kanada a Jižní Amerika a třetí skupina je tvořena společnostmi působícími v Asii a Pacifiku.

V uplynulém roce byl pro všechny regiony charakteristický silný konkurenční boj. Telekomunikační společnosti se snažily maximálně rozšiřovat své služby a přestaly se zaměřovat výhradně na lokální klienty. Nové technologie a obchodní modely jim umožnily operovat i na zahraničních trzích. „Rok 2005 se nesl ve znamení globálního vlivu konvergovaných služeb – spojení hlasových a datových služeb spolu s různými formami přenosu vysílaní – na klasické telekomunikační trhy. Zároveň se jasně projevila tendence podporující růst společností pomocí akvizic a získáváním nových trhů a předplatitelů. Zvláště severoamerický trh zasáhla vlna „mega“ fúzí,“ potvrzuje Jan Martínek, partner společnosti KPMG Česká republika zodpovědný za oblast informací, komunikace a zábavy.

Evropský trh charakterizuje vysoký podíl mobilních telefonů a velká koncentrace vyspělých telekomunikačních společností. Přesto zde stále není tak výrazná cenová konkurence jako například v Severní Americe. Na většině evropských trhů poskytují své služby pouze dva mobilní operátoři. „Slabší konkurence je dána tím, že evropské trhy jsou menší než trhy v Severní Americe a silnější pozici zde mají lokální firmy, které si svá teritoria chrání,“ vysvětluje Jan Martínek.

Region Evropy, Blízkého Východu a Afriky – konsolidace služeb

Rok 2005 byl do jisté míry pro evropské trhy zlomovým. Došlo k výrazné konsolidaci služeb a většina telekomunikačních společností investovala značné prostředky do prohlubování poskytovaných služeb a začleňováním dříve oddělených mobilních služeb do celkové nabídky. Výrazně rostla poptávka po službách s pevným připojením – především po širokopásmovém připojení. „Penetrace mobilními službami dosáhla na rozdíl od severoamerického trhu téměř svého maxima. Naopak trh s pevným širokopásmovým připojením stále představuje pro telekomunikační společnosti vítaný zdroj růstu, zvlášť, když se stále nedaří využít potenciál 3G služeb,“ říká Jan Martínek a zároveň přidává i hodnocení situace v České republice: „V průběhu roku 2005 došlo k další konsolidaci alternativních operátorů, která bude jednoznačně pokračovat i v budoucnu. Pro další úspěšný rozvoj alternativních operátorů však bude nezbytná jejich schopnost nabídnout i mobilní služby.“

Region Asie a pacifické oblasti – sítě nové generace

Asijské trhy se v loňském roce vyznačovaly zejména masivním nárůstem poskytovaných služeb – během každého měsíce roku 2005 bylo zaregistrováno více jak 15 milionů nových uživatelů mobilních sítí, přičemž celá polovina z nich připadla na dva klíčové rozvíjející se trhy – Indii a Čínu. Pro nejméně rozvinuté trhy regionu se tak stává mobilní spojení základním standardem. Na druhou stranu telekomunikační společnosti působící na vyspělých trzích v Koreji, Japonsku či Tchajwanu reagovaly na mobilní invazi masivním rozvíjením širokopásmových služeb. Místní telekomunikační firmy, které v současné době patří v globálním měřítku mezi největší operátory, také významně posilují konvergované služby, především 3G sítě. Dvě třetiny celosvětových uživatelů služeb 3G sítí pocházely v roce 2005 z Jižní Koreje a Japonska.

Region Severní a Jižní Ameriky – rok fúzí

Americký telekomunikační trh se v roce 2005 nesl ve znamení fúzí a akvizic, které připravily půdu pro ostrý cenový boj. Telekomunikační společnosti se nejvíce zaměřovaly na sjednocování a slučování různých služeb, ať už šlo o vnitrostátní hovory, dálkové hovory či mobilní služby. V Severní Americe probíhá mezi telekomunikačními společnostmi a poskytovateli kabelové televize mnohem intenzivněji než jinde bitva o koncového zákazníka. Vytváří se tak mimořádně konkurenční a nasycený trh, který nutí jednotlivé hráče neustále investovat do nových multimediálních služeb, což ovšem v konečném důsledku způsobuje erozi zisků pro jednotlivé poskytovatele.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).