Hlavní navigace

Své investice nemusí klienti ČSOB odkládat po prázdninách

ČSOB pro své klienty připravila na srpen již v pořadí dvacátý zajištěný fond typu Click. Ukazuje se tak, že o tento typ fondu umožňující průběžné „zaklikávání“ výnosů je ze strany investorů největší zájem. ČSOB Světový Click+ 20 se šestiletou splatností nabízí výnos v rozmezí 7 až 36 procent a patří tak spíše ke konzervativnějším zajištěným fondům. Pro ty odvážnější se již od konce června v ČSOB nabízí fond ČSOB Světového růstu+ 4, u něhož je zajištěna 100% návratnost vložené investice, zatímco maximální hranice výnosu není nijak omezena. V neposlední řadě je možné zhodnotit peníze také prostřednictvím investičního spořícího programu ČSOB Maximal Invest 6.

Doba čtení: 1 minuta

To, že jsme na trh mohli uvést již dvacátý fond typu Click naznačuje, že máme co nabídnout a naše vedoucí postavení v oblasti zajištěných fondů je zasloužené, uvedl Jan BartaČSOB Asset Managementu. ČSOB Světového růstu+ 4 již dokázal od počátku svého úpisu shromáždit 135 milionů Kč a zvýhodněné upisovací období potrvá až do 16. září. Do této doby se bude upisovat také ČSOB Světový Click+ 20. Spořící Program ČSOB Maximal Invest 6 má dobu trvání 8 let a 1 měsíc. Díky stromové struktuře podkladového zajištěného fondu je možné za toto období dosáhnout výnosu až 147 %. Program je kombinací investování do zajištěného fondu a životního pojištění.

ČSOB Světový Click+ 20, ČSOB Světový růst+ 4 a ČSOB Maxima Invest 6 jsou součástí otevřeného fondu Fund Partners, SICAV. Fondy spravované finanční skupinou ČSOB/KBC byly založeny v Lucembursku a podléhají dozoru lucemburské Komise pro dozor nad finančním trhem. Činnost na území ČR se provádí na základě tzv. evropského pasu. V současné době ČSOB nabízí na všech svých pobočkách 150 různých fondů spravovaných v rámci skupiny KBC, která patří mezi největší evropské správce investičních fondů. Obhospodařuje majetek v celkové výši 1630 miliard CZK.