Hlavní navigace

Vývoj a současný stav registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Ministerstvo financí zaregistrovalo od 1. ledna 2005, kdy nabyl účinnosti zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, k datu 8.března 2006 celkem 40 203 osob, přičemž 38 478 (95,7 %) fyzických osob a 1725 (4,3 %) právnických osob.

„Naplnil se původní předpoklad, že počet prodejců pojištění se bude pohybovat mezi 35 až 40 tisíci. Ministerstvo financí zaznamenává značný pohyb osob registrovaných v pozicích podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, kdy dochází ke změně registrovaných skutečností, nejčastěji k rozšiřování jejich činnosti ve smyslu spolupráce s více pojišťovnami, pojišťovacími agenty nebo pojišťovacími makléři,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Z pohledu nárůstu počtu registrovaných osob lze vysledovat typické odkládání plnění povinností až na konec zákonem stanovené lhůty. „V mnoha případech byly žádosti neúplné a vykazovaly řadu nedostatků. To vede k prodlužování vyřízení registrace nad zákonem stanovené dva měsíce. Úplné žádosti jsou přitom vyřizovány obvykle do pěti týdnů,“ upozorňuje Tomáš Prouza.

Z celkového vývoje registrace je zřejmé, že nejvyšší počet žádostí Ministerstvo financí obdrželo ke konci termínu pro registraci zprostředkovatelů působících před 1. lednem 2005.