Hlavní navigace

Stanovisko Ministerstva financí ke stanovování maximálních cen léčiv

Cenová regulace formou úředně stanovených maximálních cen se uplatňuje u léčivých přípravků podléhajících registraci podle zákona o léčivech. Podle tohoto zákona podléhají před uvedením na trh léčivé přípravky registraci Státním ústavem pro kontrolu léčiv nebo nově od 1. května 2004 registraci postupu podle zvláštního předpisu Evropských společenství.

Sdílet

Z tohoto pohledu se na přístupu k rozsahu cenové regulace nic nemění. Maximální cenu mají mít léčiva, která jsou uvedena v zákonu o léčivech.

K 1. červenci 2004 nabudou účinnosti nové maximální ceny léčiv stanovené výměrem MF. Tento výměr byl publikován v Cenovém věstníku dne 17. května 2004 a zahrnuje léky, jejichž návrhy maximálních cen byly předkládány Ministerstvu financí do 31. ledna 2004, tedy před účinností zákona upravujícího registraci podle Nařízení rady ES. Návrhy předkládané v období od 1. února 2004 do 30. června 2004 budou zařazeny do 1. dodatku výměru MF a pokud budou předloženy návrhy na maximální ceny léků s platnou registraci podle práva EU, budou do dodatku zařazeny.

Je nutno připomenout, že nyní, a to až do konce června 2004, platí stále stávající maximální ceny. Žádný výrobek kvůli „mezinárodní registraci“ nemohl zmizet a také nezmizel z trhu. Pokud pro některé výrobky nebyly na základě předložených návrhů stanoveny maximální ceny, bylo to z důvodů závažných a zásadních nedostatků v podkladech, za které ovšem nenese MF ČR žádnou zodpovědnost. Po jejich odstranění budou maximální ceny stanoveny v nejbližším dodatku výměru. Tyto dodatky jsou v zásadě vydávány v kratších termínech, než stanoví příslušná evropská směrnice (tj. 90 až 180 dnů).

Ministerstvo financí zpracovalo v řádném termínu všechny cenové návrhy kompletně předložené. Tvrzení o absenci některých léků na trhu z důvodů nestanovené maximální ceny je naprosto nezodpovědné, zneklidňující pacienty a nezakládající se na pravdě.

Všechny výrobky, které měly maximální ceny platné do 30. 6. 2004 a nebyly předloženy jejich návrhy s novou úrovní maximálních cen, mohou být doprodávány až do vyčerpání zásob, resp. jejich expirace. Opět nehrozí žádné jejich zmizení z trhu! V žádném případě nehrozí jakékoliv nejistoty pro pacienty z důvodu nemožnosti příslušný lék uvést na trh. Vše pouze záleží na práci a péči zdravotnických zařízení a lékáren.

V případě, že pacient potřebuje lék, který není v České republice či v Evropské unii registrován, právní předpisy umožňují, aby takovýto lék byl dovezen na základě vystaveného lékařského předpisu, aniž by musel mít předem stanovenu maximální cenu. Jeho cena bude určena na základě zahrnutí všech oprávněných nákladů na jeho pořízení, distribuci a dopravu až k pacientovi. Jedná se ovšem o princip, který v České republice je možný již od roku 1993.

Při současných komunikačních a dopravních možnostech není žádný důvod pro ohrožení zdraví pacienta z titulu administrativní úpravy uvádění léků na trh.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).