Hlavní navigace

Spotřebitelé dostanou ke svému dni dárek

Za jakýsi dárek spotřebitelům k mezinárodnímu dni spotřebitelů 15. března lze považovat novou Strategii spotřebitelské politiky pro léta 2007-2013, kterou nově schválila Evropská komise. Její převedení do praxe bude znamenat zásadní zlepšení situace 493 miliónů spotřebitelů ve všech zemích EU, samozřejmě včetně České republiky.

Doba čtení: 1 minuta

Nová strategie podtrhuje význam spotřebitelské problematiky v EU, jejíž smysl dále zdůrazňuje skutečnost, že o ochranu spotřebitele se nyní stará zcela samostatné Generální ředitelství pro ochranu spotřebitele Evropské komise v čele s komisařkou Meglenou Kuneva.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) nově zpracovanou strategii velice vítá a za nejdůležitější body z jejího obsahu považuje zavedení kolektivní žaloby, která by mohla významně zefektivnit prosazování práva spotřebiteli, což není vždy jednoduché, a to nejen v českých podmínkách. Dále si od této nové strategie slibuje zlepšení legislativy ochrany spotřebitele a zlepšení úrovně informovanosti spotřebitelů.

Přínosem bude jistě i zvýšený důraz na sledování skutečné situace na trhu, která se v České republice a dalších nových členských státech může dosti odlišovat od zvyklostí v EU, jak upozorňuje i sama strategie.

Strategie též zdůrazňuje, že všechny problémy a rizika mohou spotřebitelé jen obtížně řešit individuálně. “Zde je zásadní role spotřebitelských organizací, které spotřebitele zastupují a snaží se prosazovat jejich práva. Dobře a efektivně fungující legislativa a praxe ochrany spotřebitele především významně pomáhá trhu, protože nedává prostor nekalé konkurenci a podporuje kvalitní podnikání” zdůraznil David Šmejkal, předseda SOS.

Jedinou obavou, kterou Strategie vyvolává, je preference tzv. principu plné harmonizace legislativy. “V praxi tak budou platit v celé EU stejná spotřebitelská práva, přičemž dosud si jednotlivé země mohly ve většině případů stanovit úroveň ochrany vyšší. To umožňovalo lépe reflektovat odlišné situace na trzích jednotlivých členských států a pružněji reagovat při řešení problémů,” upozornil Karel Pavlík, který se v SOS věnuje mezinárodní spolupráci.

Více informací včetně plného textu Strategie lze nalézt zde