Hlavní navigace

Společnosti vlastněné private equity investory mají lepší výsledky

Hodnota největších společností, které jsou v rukou private equity investorů, rostla v uplynulém roce podstatně rychlejším tempem než hodnota veřejně obchodovaných společností působících přibližně stejně dlouho, ve stejné zemi a stejném odvětví ekonomiky. Zatímco hodnota amerických společností vlastněných private equity investory se meziročně zvýšila o 33 % a evropských o 23 %, u srovnatelných veřejně obchodovaných společností vzrostla v Americe pouze o 11 % a v Evropě o 15 %.

Sdílet

To je hlavní závěr již druhého ročníku průzkumu, který pod názvem „Jak private equity investoři vytvářejí hodnotu?“ provedla firma Ernst & Young. Průzkum, do něhož byla zařazena stovka největších západoevropských a amerických společností, z nichž v průběhu roku 2006 odešel private equity investor, se zaměřoval především na ekonomické výsledky a podnikatelskou strategii těchto společností.

„Průzkum znovu ukázal, že private equity sektor umí velice dobře zhodnotit podniky, do nichž se rozhodl investovat. U amerických společností se hodnota společnosti daná součtem tržní kapitalizace a čistého dluhu zvýšila z průměrných 1,2 mld. USD v době akvizice až na 2,2 mld. USD při prodeji. Hodnota evropských společností se zvýšila z průměrných 800 mil. na 1,5 mld. USD,“ upozorňuje Vladislav Severa, vedoucí partner pro transakční poradenství Ernst & Young v České republice.

Z výsledků je patrné, že vstup private equity investorů nepředstavuje problém ani ze sociálního hlediska. U 80 % amerických společností zařazených do průzkumu se v období od akvizice do prodeje počet zaměstnanců buď nezměnil nebo dokonce vzrostl. Ve Velké Británii, Francii a v Německu, kde působí většina zkoumaných evropských společností, se po vstupu investora počet zaměstnanců zvyšoval průměrně o 5 % ročně. Naproti tomu u referenční skupiny veřejně obchodovaných společností to bylo průměrně o 3 % ročně.

„Private equity investorům se daří soustavně zlepšovat hospodářské výsledky společností a dosahovat růstu,“ říká Severa a dodává: „Nejdůležitější ale je, že se jejich zisky asi ze dvou třetin zvyšují díky podnikatelské expanzi, takže jde o růst velice zdravý. Společnosti za něj vděčí především investicím do prodeje a marketingu, zavádění nových výrobků, akvizicím; v USA také investicím do atraktivních odvětví ekonomiky a v Evropě expanzi na nové trhy. Významnou roli přirozeně nadále hraje snižování nákladů a zlepšování provozní efektivnosti, které se na růstu zisku podílí 23 % v USA a 31 % v Evropě.“

Tajemství úspěchu private equity investorů

I letošní průzkum ukázal, že private equity investoři si cílové společnosti vybírají na základě pečlivé analýzy, a jakmile se stanou jejich vlastníky, dokážou pro ně vytvořit velice efektivní podnikatelský plán. Toto zjištění platí stejně ve Spojených státech jako v nejvýznamnějších evropských zemích.

Podle Igora Mesenského, manažera oddělení transakčního poradenství Ernst & Young se ve třech čtvrtinách případů akvizice uskutečňuje z iniciativy private equity investorů, kteří mají propracovanou akviziční strategii a určitou společnost nebo celý sektor soustavně sledují a budují vztahy s managementem. „Prakticky ve všech společnostech zařazených do průzkumu se investor po akvizici aktivně zapojil do řízení, udělal personální změny na manažerských pozicích a dal k dispozici své odborné znalosti a zkušenosti. Podíl private equity investora na správě a řízení společnosti byl často větší, než tomu bylo u předchozího vlastníka,“ dodává.

Úvěrová krize – důsledky pro soukromý kapitál

Nedávný negativní vývoj na úvěrových trzích sice představuje určité riziko, nicméně pokud jde o private equity sektor, zůstává Mesenský optimistou. „Private equity investoři se kvůli současnému ,přiškrcení´ úvěrových kohoutků potýkají s určitými problémy při financování transakcí. Dá se proto předpokládat, že budou při investování ještě konzervativnější a předinvestiční prověrky budou dělat ještě pečlivěji,“ upozorňuje Mesenský s tím, že pro evropské investory bude nejdůležitějším úkolem najít novou alternativu k exitům formou prodeje podniku.

„Nicméně většina investorů na trhu vnímá současný pokles investiční aktivity jen jako přechodné období, které v roce 2008 vystřídá nový rozvoj. Víra v private equity model je velice silná, protože tento model stojí na pevných základech,” uzavírá Mesenský.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).