Hlavní navigace

Společnost UNIPETROL dnes dokončila prodej Kaučuku firmě Dwory

Společnosti UNIPETROL, a.s., a FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A., dnes mezi sebou vypořádaly prodej 100 % akcií vlastněných Unipetrolem ve společnosti KAUČUK, a.s. ve prospěch společnosti Dwory. Smlouva o prodeji akcií Kaučuku (tj. 6 236 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno) za 195 mil. EUR (přibližně 5,5 mld. Kč) byla mezi UNIPETROLEM a společností Dwory podepsána 30. ledna 2007. Dnes byla celá transakce úspěšně završena, když v návaznosti na zaplacení kupní ceny za akcie Kaučuku společnosti Unipetrol došlo k předání akcií Kaučuku společnosti Dwory.

Sdílet

Prodej akcií společnosti Kaučuk ve vlastnictví společnosti Unipetrol společnosti Dwory byl dohodnut ve smlouvě o koupi akcií uzavřené mezi společností Unipetrol a společností Dwory dne 30. ledna 2007. Dnešního dne byly splněny všechny sjednané podmínky pro završení procesu prodeje akcií společnosti Kaučuk a došlo k předání akcií společnosti Kaučuk společnosti Dwory oproti zaplacení kupní ceny za tyto akcie. Během více než půlroční lhůty od podpisu smlouvy o koupi akcií došlo k následujícím skutečnostem:

Dohoda o vzniku společného podniku za účelem provozování butadienové jednotky

Dne 10. července 2007 uzavřely společnosti Unipetrol, Kaučuk a Dwory smlouvu o společném podniku za účelem výstavby a provozování nové butadienové jednotky v průmyslovém areálu v Kralupech nad Vltavou. Výstavbu nové butadienové jednotky bude podle dohody uvedených společností realizována prostřednictvím společnosti Butadien Kralupy a.s., v níž 51 % akcií vlastní Unipetrol a 49 % akcií vlastní Kaučuk. Dojde tak ke splnění jedné z podmínek prodeje Kaučuku mimo skupinu Unipetrol, tedy zajištění nerušeného provozu jednotky extrakce butadienu jako základního prvku řetězce jednotka krakování vodní parou (CHEMOPETROL, a.s. v Litvínově) – jednotka extrakce butadienu (Butadien Kralupy a.s. v Kralupech nad Vltavou) – rafinerie.

Před tím, než došlo k předání akcií Kaučuku společnosti Dwory, uzavřely společnosti CHEMOPETROL, a.s., UNIPETROL RAFINÉRIE a.s., Kaučuk a Butadien Kralupy a.s. několik obchodních smluv ve věci dodávek C4 frakce, rafinátu 1, ethylenu, benzenu a topného oleje mezi společností Kaučuk, respektive Butadien Kralupy a.s. na straně jedné a společnostmi CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. na straně druhé a ve věci dodávek 1,3 – butadienu mezi společnostmi Butadien Kralupy a.s. a Dwory.

Souhlas orgánů pro ochranu hospodářské soutěže

Prodej společnosti Kaučuk společnosti Dwory a uzavření smlouvy o společného podniku za účelem výstavby a provozování nové butadienové jednotky byly schváleny orgány rpo ochranu hospodářské soutěže v České republice, Polsku, Německu, na Ukrajině, Slovensku, v Litvě a Rakousku.

Vymezení odpovědnosti za vlivy provozu společnosti Kaučuk na životní prostředí

Byl proveden ekologický audit pozemků vlastněných společností Unipetrol a užívaných společností Kaučuk za účelem určení odpovědnosti smluvních stran vyplývajících z existujících či budoucích vlivů společnosti Kaučuk na životní prostředí. Zjednodušeně řečeno, ve smlouvě o koupi akcií bylo sjednáno, že za ekologické škody vzniklé před vypořádáním transakce odpovídá společnost Unipetrol a za škody vzniklé po vypořádání transakce odpovídá společnost Dwory (blíže viz vnitřní informace společnosti Unipetrol ze dne 30. ledna 2007 nadepsaná společnosti Unipetrol a Dwory podepsaly smlouvu o koupi akcií na prodej 100% akcií společnosti Kaučuk vlastněných společností Unipetrol). Odpovědnost obou smluvních stran za ekologické škody je omezena do výše 10% kupní ceny za akcie (omezena na dobu 5 let).

Uzavření smlouvy o předkupním právu k pozemkům Unipetrolu, které Kaučuk používá při svém podnikání

Dne 10. července 2007 uzavřely společnosti Unipetrol a Kaučuk smlouvu, podle níž se Unipetrol zavázal zřídit ve prospěch Kaučuku věcné předkupní právo a některá další práva k některým pozemkům, které vlastní Unipetrol v průmyslovém areálu v Kralupech nad Vltavou a které společnost Kaučuk využívá pro své podnikání. Smlouva o koupi akcií předpokládá, že prodej předmětných pozemků společnosti Kaučuk se bude moci uskutečnit poté, co budou vyřešeny všechny administrativní, provozní a právní otázky umožňující příslušné rozdělení části průmyslového areálu v Kralupech nad Vltavou.

Prodej akcií společnosti Kaučuk ve vlastnictví společnosti Unipetrol společnosti Dwory byl kromě shora uvedeného založen na následujících hlavních zásadách:

  • nerušený provoz stávající butadienové jednotky,
  • smluvní zajištění dodávek energií, páry, vody a dalších služeb v průmyslovém areálu v Kralupech nad Vltavou, které společnost Kaučuk poskytuje společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. a
  • pokračování všech významných smluv uzavřených se společnostmi skupiny Unipetrol a další provozování energetické jednotky.

Budoucí nerušený provoz společností skupiny Unipetrol je ošetřen ve smlouvě o koupi akcií mimo jiné i prostřednictvím dohody o smluvních pokutách, jejichž uplatnění by pro společnost Dwory představovalo významnou finanční expozici.

„Všechny odkládací podmínky, jimž vypořádání transakce podléhalo, byly úspěšně splněny. Potvrdily se i naše předpoklady, že k ukončení prodeje dojde ve třetím čtvrtletí roku 2007. Věřím, že firma Dwory zvýší hodnotu Kaučuku“, uvedl generální ředitel Unipetrolu François Vleugels.

Proces prodeje akcií společnosti Kaučuk byl zahájen v souladu s Equity Story 2005 prezentované všem akcionářům společnosti Unipetrol a dále se Základními strategickými cíly a úkoly dlouhodobého podnikatelského plánu společnosti Unipetrol představenými na valné hromadě Unipetrolu v dubnu 2006. Jak vyplývá ze strategie Unipetrolu, společnost se nadále bude zaměřovat na své hlavní obory podnikání, tedy zejména na podnikání v oblasti rafinerií, petrochemie a maloobchodního prodej pohonných hmot. Z tohoto pohledu není Kaučuk pro Unipetrol strategickým podnikem.

Finanční prostředky získané prodejem Kaučuku umožní Unipetrolu investice do vývoje v klíčových oblastech svého podnikání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).