Hlavní navigace

Společnost Coface začíná nabízet rating společností a vytváří tak alternativu k tradičním ratingovým agenturám

Společnost Coface, která zaujímá se svými skóringovými hodnoceními @rating přední postavení mezi agenturami poskytujícími skóring bonity společností, začíná nabízet vyžádaný rating, který představuje alternativu k žebříčkům, které sestavují tradiční ratingové agentury. Na rozdíl od nich může nabídnout tři významné výhody: výrazně nižší náklady, širší statistickou základnu a významné zkušenosti a znalosti společnosti Coface v oblasti řízení rizik.

Sdílet

Společnost Coface zaujímá ve světovém měřítku vedoucí postavení v oblasti skóringů bonity – prostřednictvím svého žebříčku a hodnocení úvěruschopnosti ohodnotila již 50 milionů společností ze 150 zemí. Pro svou metodiku hodnocení získala rovněž osvědčení jako ratingová agentura „Basle II“ pro řízení rizik bank. Vstupem na trh vyžádaných firemních ratingů potvrdila Coface své ambice stát se globálním hráčem v tomto oboru.

Společnost Coface se při sestavování svých hodnocení nebude omezovat pouze na velké společnosti, jejichž dluhové cenné papíry jsou kótovány na burzách cenných papírů, ale zajímají ji prakticky všechny společnosti včetně středně velkých firem a podniků z nově se rozvíjejících trhů, které potřebují prokázat svoji solventnost stejně tak jako velké společnosti. Společnost Coface se však nadále bude zaměřovat pouze na hodnocení firem. V době, kdy se nedostatečně kontrolovaná diverzifikace ratingových služeb stává předmětem kritiky (což se týká agentur, které se zabývají i ratingem komplexních finančních nástrojů), je tato specializace zárukou bezpečnosti a kvality ratingů Coface.

Hodnocení složené ze tří kroků

Nový rating společnosti Coface existuje ve formě tří písmen (A, BBB atd.) podobně jako ratingy tradičních agentur, přičemž tato písmena označují stejné předem stanovené pravděpodobnosti úpadku. Stanovení ratingu zahrnuje – podobně jako u konkurenčních ratingů – rozhovor probíhající v prostorách hodnocené společnosti mezi managementem hodnocené společnosti a experty společnosti Coface. Coface však tento krok doplňuje o dva další exkluzivní kroky, které podporuje svými mnohaletými zkušenostmi v řízení rizik. Po dialogu s hodnocenou společností porovná vzniklý návrh ratingu se svou databází skóringu bonity (Coface disponuje druhou největší sítí skóringových agentur na světě) a dále průběžně monitoruje přiřazený rating podle informací vzešlých z jeho skóringových aktivit. Navíc je monitorování přiřazeného ratingu navázáno na informace o inkasních případech a platební morálce, o kterých Coface získává informace prostřednictvím svých tří dalších činností – pojištění pohledávek, financování pohledávek (faktoring) a inkasa pohledávek pro svých 120 000 klientů. Potom přichází třetí krok, v rámci kterého kreditní analytici Coface, kteří se specializují na pojištění pohledávek („underwriteři“), schvalují ratingy, čímž přispívají ke kvalitě hodnotícího procesu svými mnohaletými zkušenostmi z práce s riziky.

Jerome Cazes, výkonný ředitel společnosti Coface k tomu prohlašuje: „Hodnotíme pouze taková rizika, která jsme připraveni pojistit.“ A pokračuje: „Současná globální finanční krize odhaluje nebezpečí systému, v němž se nikdo necítí odpovědný za dopady svého hodnocení bonity.“

Rating dostupný pro středně velké a malé společnosti

Uvedený postup ratingu již Coface delší dobu využívá ve svých interních postupech a velmi se jí osvědčuje. Takto ohodnotila a monitoruje 17 000 společností, u nichž jsou rizika pojištěných pohledávek pro Coface největší. Oproti běžným ratingům prokazuje dvě výhody. Zaručuje velice spolehlivé statistické hodnocení, které je testováno na datech z obrovského počtu společností během dlouhých období a ze všech geografických oblastí. A výrazně snižuje náklady na provedení ratingu – na zlomek obvyklých nákladů agentur (fakturovaná cena závisí na složitosti hodnocené společnosti, ale například pro středně velkou společnost bez poboček se bude pohybovat kolem 4 000 Euro). Coface může proto nabízet rating také středním společnostem, které si služby tradičních ratingových agentur zatím nemohly dovolit.

Coface může své ratingové služby nabízet rovněž společnostem z nově se rozvíjejících trhů, k čemuž využije síť svých poboček, které má v 65 zemích světa. Rating Coface, jehož detailním výstupem je standardní zpráva o proběhlé analýze, může vyžádat buď samotná společnost nebo její dodavatelé, odběratelé nebo strategičtí partneři (vždy se souhlasem hodnocené společnosti o postupu ratingu a rozsahu, v němž bude hodnocení zveřejněno).

V současné době probíhá pilotní projekt ratingu Coface v Japonsku, v Číně a nyní je zahájen ve Francii. Před zahájením komplexní marketingové kampaně na podzim se rozšíří ještě na Turecko, Rusko a Německo.

Jerome Cazes dodává: „Evropské a mezinárodní instituce ukazují zájem o vstup nových ratingových agentur na trh tak, aby jejich metodika ratingu nabízela trochu jiný přístup. S právě takovou alternativou v oblasti hodnocení společností nyní přicházíme.“

Radek Laštovička, ředitel Coface Czech k tomu říká: „Coface Czech je po mnoho let největší skóringovou agenturou na českém trhu. Pro naše klienty hodnotíme bonitu desítek tisíc jejich českých odběratelů ročně. Za rok od zahájení naší činnosti pojišťovny pohledávek máme vybudovaný silný tým kreditních analytiků pojišťovny. Věříme proto, že jsme připraveni ještě letos vstoupit i na trh ratingu a středně velkým českým společnostem nabídnout mezinárodně srovnatelné ratingové ohodnocení za mimořádně příznivých cenových podmínek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).