Hlavní navigace

SOS pomáhá i slabozrakým

Na nevidomé a slabozraké spotřebitele, kteří mají velmi ztíženou orientaci na trhu výrobků a služeb, se ve svých aktivitách zaměřuje Sdružení obrany spotřebitelů České republiky. Vydává pro ně řadu nových informačních materiálů. Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) zaměřilo v posledním roce své aktivity ještě intenzivněji na ty spotřebitele, kteří jsou na trhu kvůli svému věku či zdravotnímu handicapu mnohem ohroženějšími skupinami. Díky podpoře Zastoupení Evropské komise v ČR se podařilo zejména pro seniory uspořádat více než 40 besed a dalších zajímavých akcí i vydat řadu tiskových materiálů, které měly velký ohlas.

Doba čtení: 1 minuta

Ovšem ještě horší pozici než senioři mají na trhu občané, kteří jsou méně pohybliví či nevidomí a slabozrací. Už druhý rok dostávají nevidomí prostřednictvím své organizace SONS spotřebitelský časopis SOS Štít spotřebitele v podobě, která je jim dostupná.

S ohledem na to, jak dobrý ohlas máme na náš časopis Štít spotřebitele, jsme přesvědčeni, že slepí a slabozrací uvítají další informace o svých spotřebitelských právech. I tito lidé nakupují a bohužel se setkáváme s podněty, že ne všude jim vycházejí vstříc. Víme například o nevidomé paní, kterou z restaurace v Praze na Žižkově vykázali i s vodícím psem, že prý pes dovnitř nesmí, říká Ivana Picková z SOS.

V současné době distribuuje SOS letáky se spotřebitelskou tematikou ve slepeckém písmu a už několik týdnů je v 50 knihovnách ČR k dispozici zvuková nahrávka Slabikáře evropského spotřebitele. V originále tato brožura seznamuje spotřebitele se základními evropskými právy, v upravené podobě, přizpůsobené světu nevidomých, je pro ně vítanou pomůckou.

Zástupcům SOS se díky projektu podpořenému Zastoupením Evropské komise v ČR podařilo osobně se setkat více než s 1300 osobami a seznámit je s jejich spotřebitelskými novými právy, která získali v souvislosti se vstupem ČR do EU. Snažíme se informovat spotřebitele o jejich právech všemi dostupnými způsoby. Je to základní forma, jak jim pomoci bránit se některým nekalým praktikám na trhu, uzavřela Picková.