Hlavní navigace

Sociální pojištění spravované ČSSZ je už několik let v přebytku

I v roce 2006 byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný Českou správou sociálního zabezpečení, který zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, v přebytku. Tentokrát se podle účetní evidence ČSSZ jednalo o 10 miliard korun. Opakuje se tak situace z let 2005 a 2004. Tehdy byl rovněž rozdíl mezi příjmy a výdaji na sociální pojištění v kladných hodnotách. V roce 2005 se jednalo o přebytek 15 miliard korun, v roce 2004 o 16,8 miliard Kč.

Sdílet

Pokud bychom příjmy z pojistného na sociální zabezpečení po odečtení výdajů na důchody a dávky nemocenského pojištění „očistili“ o vyplacené finanční prostředky, které souvisejí s jinými obdobími (v prosinci se totiž zpravidla z rozpočtu daného roku vyplácejí zálohy na důchody v prvních výplatních termínech roku následujícího), získáme reálný stav tzv. očištěného účtu sociálního pojištění. V roce 2006 byl celkem 14,8 miliard korun, což je o 2,3 miliardy korun vyšší přebytek než v roce 2005. Pro doplnění: v roce 2004 byl tzv. očištěný účet sociálního pojištění 15,2 miliardy korun. Za meziroční zvýšení přebytku tzv. očištěného účtu sociálního pojištění v letech 2006/2005 může zlepšení bilance systému nemocenského pojištění. Bilance tzv. očištěného účtu důchodového pojištění se oproti předchozímu roku výrazně nezměnila.

V roce 2006 vybrala Česká správa sociálního zabezpečení na pojistném na důchodové pojištění 268,5 miliard korun, tj. o cca. 18,4 miliardy víc než ve stejném období roku 2005 (nárůst o cca 7,3 %). Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) naopak v roce 2006 vyplatila 266,3 miliardy korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl k 31. 12. 2006 v přebytku celkem 2,2 miliardy Kč. Pokud výdaje na důchodového pojištění v roce 2006 očistíme od výdajů jiných období (zálohy vyplácené České poště na první lednové důchody), pak byl tzv. „očištěný“ důchodový účet spravovaný ČSSZ v roce 2006 v přebytku cca. 7 mld. korun.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ za rok 2006 vybrala 40,6 mld. Kč, tedy o cca 2,9 miliardy Kč víc než ve stejném období předchozího roku (nárůst o 7,6 %). Výdaje na dávky nemocenského pojištění přitom činily 32,8 mld. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl tak k 31. 12. 2006 v přebytku 7,8 miliard korun.

Za vysoký přebytek v sociálním pojištění může mimo jiné fakt, že je ČSSZ velmi úspěšná ve výběru pojistného a příslušenství. (Pozn.: příslušenstvím pojistného je zejména penále za nezaplacení pojistného.) Při vymáhání dlužného pojistného ČSSZ využívá všechny dostupné právní prostředky (správní nebo soudní výkon rozhodnutí) a také provádí pravidelné kontroly plátců pojistného tak, aby je nenechala upadnout do dluhů, které už nebudou schopni zaplatit. Úspěšnost výběru pojistného ukazuje, kolik procent z pojistného a příslušenství předepsaného plátcům pojistného, ČSSZ skutečně vybere. V roce 2006 byla „očištěná“ úspěšnost výběru (po zohlednění odpisu nedobytných pohledávek) celkem 99,50 % a jednalo se tak o dosud historicky nejvyšší úspěšnost výběru pojistného ČSSZ. V roce 2006 ČSSZ snížila kumulované (od roku 1993 do současnosti celkem) pohledávky vůči plátcům pojistného o cca. 2,5 miliard korun na celkem 59,7 miliard Kč.

Výše uvedený přebytek systému sociálního pojištění je bez výdajů na administraci systému nemocenského a důchodového pojištění. Administrativní výdaje ČSSZ včetně převodu úspor do rezervního fondu pro rok 2007 (tj. náklady na mzdy, výdaje na poštovné a provozní výdaje včetně investic) byly v roce 2006 celkem 6,2 miliardy korun. To je pouze 1,92 % z částky, kterou ČSSZ vybrala na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Je tedy zřejmé, že ČSSZ hospodaří s prostředky státního rozpočtu velmi efektivně.

Pro úplnost ještě uvádíme: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, které spravuje ČSSZ, jsou součástí státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu pak ČSSZ každý rok dostává prostředky na výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění a administraci systému, a to nezávisle na tom, kolik na pojistném v předchozím období vybrala.

ČSSZ spravuje cca. 96 % příjmů a výdajů systému důchodového a nemocenského pojištění ČR. Výše uvedené údaje nezahrnují systémy sociálního zabezpečení v kompetenci Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).