Hlavní navigace

Skupina UniCredit Group se připojila k evropské Risk Analysis Service

Skupina UniCredit Group tento týden oznámila, že se připojila ke službě Risk Analysis Service (RAS), která se zaměřuje na měření úvěrového rizika. RAS společně vytvořilo sdružení RMA (Risk Management Association) a společnost AFS (Automated Financial Systems) s cílem zlepšit kvalitu postupů v oblasti řízení rizik. Služba RAS je ojedinělá, protože umožňuje finančním institucím měřit své rizikové profily v daných segmentech portfolia oproti údajům od srovnatelných společností ve stejném sektoru. Na základě čtvrtletních údajů od zúčastněných bank nabízí služba RAS aktualizované ukazatele, díky nimž mohou jednotlivé banky přesněji monitorovat své rizikové expozice a tím i zdokonalovat postupy měření a řízení rizika.

Sdílet

RAS rovněž pomůže při plnění celé řady nových regulatorních požadavků na reporting vyžadovaných směrnicí Basel II. Přínosem pro finanční instituce bude navíc validace modelů a parametrů. S tím, jak se Evropská unie chystá zavést (na začátku roku 2009) povinnost zveřejňování interních rizikových ukazatelů jako pravděpodobnost selhání (Probability of Default – PD) a očekávaná hodnota ztráty při selhání (Loss Given Default – LGD), se služba RAS může stát pro banky mimořádně užitečnou.

RAS je nestátní konsorcium, které umožňuje účastnickým bankám monitorovat a sledovat ukazatele rizika, mezi které patří: rizikový rating (PD a LGD), expozice při selhání (Exposure at Default), úvěry po splatnosti/úvěrová delikvence (Past-Due/Delinquencies), nevýdělečná aktiva a aktiva se sníženou hodnotou (Non-Accruals/Impaired Assets), odpisy (Charge-offs), koncentrace (Concentrations), a další rizikové ukazatele. RAS také umožňuje účastnickým bankám provádět účelnou segmentaci vyžadovanou směrnicí Basel II (na firemní úvěry, úvěry vládám, bankovní úvěry a speciální úvěry), jakož i hloubkovou analýzu podle: sektoru, geografického hlediska, velikosti obchodu, velikosti obratu dlužníka, zajištění, produktu, a trvání/splatnosti.

UniCredit Group byl členem řídicího evropského výboru RAS, v němž pomáhal definovat parametry a data, která bude konsorcium shromažďovat a soustavně sledovat. Henning Giesecke, ředitel pro řízení rizik UniCredit Group a zároveň člen řídicího výboru skupiny, k tomu uvedl: „K RAS jsme se připojili, abychom mohli porovnávat UniCredit s našimi konkurenty. Údaje o konkurentech jsou ale prezentovány jako průměrná nebo kompozitní čísla – nikoliv konkrétně za danou banku. Pro všechny účastníky je tato služba užitečná, neboť poskytuje celkový pohled na to, jak si náš sektor vede. To je nesmírně důležité, protože dobré benchmarky pomáhají institucím zlepšovat jejich systémy i kvalitu aktiv.“

John Shain, ředitel AFS, uvedl: „Vytvoření tohoto důležitého nástroje pro řízení rizika jsme věnovali velké úsilí, spolu s institucemi z finančního sektoru. Očekávám, že brzy uvidíme velký nárůst nových účastníků z EU v této databázi. V dnešním prostředí má rozhodující význam, aby banky mohly používat co nejlepší možné nástroje na měření rizika.“

„Podle směrnice Basel II budou firmy z EU od roku 2009 mít povinnost zveřejňovat dodatečné údaje v souvislosti s tzv. 3. pilířem; účastníci RAS budou mít k dispozici velice užitečný nástroj, který jim pomůže srovnávat mezi institucemi,“ uvedl Kevin Blakely, prezident a generální ředitel asociace RMA, a dodal: „Co je ještě důležitější, účastníci datového konsorcia RAS budou mít k dispozici fórum, na němž mohou ovlivňovat budoucí podobu standardů zveřejňovaných údajů.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).