Hlavní navigace

Skupina AXA celosvětově zvýšila základní zisk o 27 % na 5 miliard eur

Finanční skupina AXA, která se zaměřuje na poskytování životního pojištění a spoření, pojištění majetku, úrazové pojištění a správu aktiv, v roce 2007 dosáhla celosvětově základního zisku ve výši 5 miliard eur, což je meziročně o 27 % více. Základní zisk na akcii vzrostl o 16 % na 2,27 eur. Dividenda na akcii je navrhována ve výši 1,20 eur, tedy o 13 % více než v roce 2006.

Sdílet

„Rok 2007 byl dalším rokem, kdy AXA vykázala solidní výsledky. Nárůst základního zisku na akcii překonal cíl, který jsme si stanovili v programu Ambice 2012,“ prohlásil Henri de Castries, předseda představenstva skupiny AXA, a dodal: „Vykazovaná čísla odrážejí silný organický růst ve všech oborech našeho podnikání a úspěšnou integraci skupiny Winterthur. Zároveň potvrzují, že stabilita výsledků v naší rozvaze nijak neutrpěla hypoteční krizí.“

„Přestože makroekonomické prostředí je od počátku roku méně příznivé, měla by AXA v roce 2008 dosáhnout zvýšení tržeb a základního zisku,“ očekává Henri de Castries.

ZISK

Základní zisk se zvýšil o 27 % na hodnotu 4963 milionů eur (vzrostl o 15 % na srovnatelném základě bez akvizic). Je výsledkem solidního růstu ve všech segmentech (+10 % u životního pojištění a spoření,+8 % u neživotního pojištění a +21 % ve správě majetku).

Celkový zisk dosáhl hodnoty 6138 milionů eur, což znamená zvýšení o 22 %, resp. o 14 % na srovnatelném základě, a to díky vyššímu základnímu zisku a díky finančním výnosům ve výši 1175 milionů eur, což odpovídá výsledkům z předcházejí­cího roku.

Hospodářský výsledek se zvýšil o 11 % na hodnotu 5666 milionů eur, což na srovnatelném základě znamená zvýšení o 7 %. Jde o výsledek daný především těmito faktory: (i) vyšší celkový zisk, (ii) negativní dopad změny reálné hodnoty finančního majetku (oceňovaného reálnou hodnotou) a derivátů, (iii) pozitivní dopad prodeje podniku v Nizozemsku a (iv) náklady na integraci skupiny Winterthur.

ZISK A DIVIDENDA NA AKCII

Základní zisk na akcii, bez nákladových úroků z podřízených cenných papírů na dobu neurčitou1, vzrostl o 16 % na 2,27 eur, což znamená překonání cíle stanoveného v programu Ambice 2012.

Dividenda na akcii ve výši 1,20 eur vzrostla o 13% ve shodě s celkovým ziskem na akcii. Tato výše dividendy bude navržena na řádné valné hromadě skupiny AXA, která se má konat 22. dubna 2008. Výplata dividend bude zahájena 29. dubna 2008, přičemž rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 24. duben 2008.

ROZVAHA

Vlastní kapitál činil 45,6 miliard eur, což znamená snížení o 1,6 miliardy eur především v důsledku nižších nerealizovaných finančních výnosů a programu zpětného odkupu vlastních akcií.

Aktiva pod správou2 dosáhla hodnoty 1281 miliard eur, k čemuž přispěl především čistý příliv aktiv pod správou v oblasti spravovaných aktiv třetích stran.

Cenné papíry zajištěné aktivy (Asset Backed Securities, ABS) – dopad každodenního přeceňování činil –0,6 miliardy eur (s odečtením podílu pojistníků a daní3), z čehož bylo –0,3 miliardy eur vykázáno ve výkazu zisků a ztrát a –0,3 miliardy eur v položce ostatní kapitálové fondy (OCI)4.

Z kontextu rozvahy skupiny AXA nevyplývá žádné závažnější riziko spojené s jednostranným podnikatelským zaměřením.

IMPLICITNÍ HODNOTA (tzv. EMBEDDED VALUE)

Implicitní hodnota (EV) skupiny dosáhla 35 miliard eur, což je o 1 miliardu eur méně. Celková návratnost je vysoká a činí +18 %.

Hodnota nově uzavřených smluv (NBV) se zvýšila o 18 % na 1772 milionů eur, čili o 8 % na srovnatelném základě5. Marže NBV je stabilně vysoká a dosahuje 23,0 %.

VÝHLED DO ROKU 2008

Rok 2008 začal v méně příznivé situaci s velkou volatilitou a klesající tendencí akciových trhů, s pokračující krizí likvidity a s obavami ze zpomalení světového hospodářského růstu, s nižšími úrokovými sazbami a vysokými úvěrovými přirážkami.

V tomto prostředí a za předpokladu, že se akciové trhy ustálí na současné úrovni, počítá skupina AXA pro rok 2008 s dosažením pozitivního růstu výnosů a základního zisku:

  • V segmentu životního pojištění a spoření (které tvoří 50 % zisků8) by skupina AXA měla nadále těžit z pozitivních peněžních toků, jelikož naše všeobecné a investiční produkty se sekundárními zárukami jsou ve stávajícím prostředí pro zákazníky výhodné.
  • V segmentu neživotního pojištění a mezinárodního pojištění (které tvoří 39 % zisků8) by skupina AXA měla nadále těžit z jejích silných a nadále sílících tržních pozic i z postupného pozitivního obratu vývojového cyklu na některých trzích skupiny.
  • V segmentu správy aktiv (který tvoří 11 % zisků8) by vhodná skladba spravovaného majetku, přísná kontrola výdajů a úspěšný dosavadní vývoj měly alespoň zčásti vyvážit negativní dopad situace na akciových trzích.

Plnění našeho programu Ambice 2012 pokračuje podle plánu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).