Hlavní navigace

Seminář o problematice společenské odpovědnosti firem

Organizace Business Leaders Forum (BLF) pořádá informační seminář k tématu CSR v sektoru malého a středního podnikání, který proběhne dne 8. 2. 2007 v centru Prahy. Seminář je prioritně vyhrazen pro podniky s maximálně 250 zaměstnanci, které vykazují na rozdíl od velkých podniků nedostatečnou znalost tohoto tématu. V předstihu jednoho měsíce otevírá BLF možnost přihlásit se k účasti na tomto semináři.

Sdílet

O semináři

Moderní trend v řízení podniku a v oblasti PR – společenská odpovědnost firem (CSR) – je hlavním tématem dalšího z cyklu seminářů určených pro malé a střední podniky (MSP) se zájmem o informace o CSR. Téma hojně diskutované na evropské i celosvětové úrovni se díky seminářům dostává i k menším českým podnikům – setkání malým a středním firmám nabízí jedinečnou šanci seznámit se s teorií i praktickou aplikací konceptu CSR a naučit se využívat jeho potenciál pro zlepšení vztahů se zaměstnanci, zákazníky i širokou veřejností.

Představitelé MSP na semináři získají cenné informace ze CSR praxe známých představitelů tohoto sektoru. Své společensky odpovědné aktivity představí společnosti Johnson & Johnson, Kovohutě Příbram nástupnická a Mucos Pharma CZ během půldenního semináře, který svou délkou vychází vstříc vytíženým pracovníkům malých a středních podniků. Zástupci zmíněných firem se pokusí na praktických ukázkách předvést, že k realizaci konceptu CSR nejsou zapotřebí velké investice a že jeho zavedení do praxe se dlouhodobě vyplácí.

„Má-li se CSR stát skutečně běžnou praxí, je nezbytné informovat o jejím významu zejména malé a střední podniky,“ říká ředitel pořádající organizace Business Leaders Forum, Tomáš Nejedlo. V evropském kontextu tyto podniky vytváří až 99 procent podnikatelské činnosti. Ředitel BLF zároveň dodává: „Díky zdrojům z EU se mohou pražské podniky do 250 zaměstnanců účastnit půldenního informačního semináře zdarma.“ Většina malých a středních podniků již některé aktivity spadající do oblasti CSR zcela přirozeně praktikuje a hlavní úkol semináře tedy nespočívá v masivní mobilizaci MSP, ale v nalezení cest k posílení jejich současných aktivit a zejména k posílení jejich strategického přístupu k CSR jako takovému.

Série informačních seminářů se koná v rámci projektu „Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschop­nosti“.

O projektu

Projektem „Společenská odpovědnost firem – nový faktor firemní konkurenceschop­nosti“ reaguje Business Leaders Forum na fakt, že povědomí o společenské odpovědnosti firem je v ČR téměř nulové, a to jak mezi MSP tak mezi širokou veřejností. Výjimku tvoří velké korporace, které se s pojmem CSR seznamují díky zkušenostem ze zahraničí, kde CSR tvoří nedílnou součást každodenní praxe. Realizace projektu probíhá za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci programu JPD 3. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Hlavním cílem projektu je rozšíření principů společenské odpovědnosti firem mezi malé a střední podniky (MSP). Chceme podniky v první řadě informovat o významu a přínosu CSR pro ně samé a tak je motivovat k intenzivnější činnosti v této oblasti. Rádi bychom MSP poskytli vedení a nástroje umožňující MSP komunikovat svou politiku společenské odpovědnosti.

V rámci projektu byl vytvořen informační portál www.csr-online.cz, který obsahuje kromě strukturovaných informací i databázi dobrých příkladů z praxe českých i zahraničních firem, výstupy ze seminářů a informace ze zahraničních iniciativ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).