Hlavní navigace

Se sněhovými vločkami padají i pojistné události klientů české pojišťovny

[Tisková zpráva] Rok 2010 přinesl klientům České pojišťovny jedno z nejvyšších množství živelních škod v historii – celkový počet nahlášených pojistných událostí už přesáhl hranici 50 tisíc.

Sdílet

Co do počtu událostí byla tou největší kalamita z tíhy a sesuvu sněhu a námrazy – jen za období od ledna do března 2010 nahlásili klienti České pojišťovně téměř 25 tisíc škod. Počet zimních škod se od tohoto víkendu znovu zvyšuje – sněhová kalamita postihla zatím nejvíce automobily. Jen za dnešek bylo nahlášeno více než tisíc případů škod z pojištění motorových vozidel, sníh však útočí také na majetek a zdraví.

Ve spisech České pojišťovny jsou od letošního ledna evidovány tisíce hlášení klientů z odpovědnostního pojištění, kteří utrpěli v zimě úraz nebo majetkovou újmu. Například na lednovou návštěvu Prahy nebude mít příjemné vzpomínky italská turistka, na kterou ze střechy jednoho ze staroměstských domů spadl kus sněhu a sanitka ji k ošetření musela odvézt do nemocnice. Odškodnění si vyžádalo více než 100 tisíc korun. Údržbáři činžovního domu v Olomouci se snažili v únoru preventivně odstranit velké rampouchy visící ze střechy, jeden z kusů ledu ale bohužel spadl na zaparkovaný automobil, kterému rozbil zadní sklo.

Nekompromisní Občanský zákoník:

„Vůči vlastníkovi nemovitosti lze uplatnit nárok na náhradu škody, utrpí-li poškozený škodu na zdraví či na majetku v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy vlastníkovy nemovitosti. A dokonce bez ohledu na to, zda ke škodě došlo na přilehlém chodníku nebo o kousek vedle. Podle občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Zároveň každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Pokud vám tedy hrouda zmrzlého sněhu ze sousedovy střechy způsobí otřes mozku či zničí střechu vašeho parkujícího vozu, máte velkou šanci domoci se vůči sousedovi náhrady takto vzniklé škody,“ říká JUDr. Stanislava Moravcová z České pojišťovny.

Jak se vyvarovat soudů a tahanic?

Před zaplacením podobných zimních škod z vlastní kapsy může majitele nemovitostí nejlépe ochránit pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti. Tímto pojištěním jsou kryty škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě. Jde o případy, kdy sesouvající se sníh nebo rampouch ze střechy poškodí vůz zaparkovaný před budovou, nebo si návštěvník způsobí zranění na schodech u vstupu do budovy. Pojištění odpovědnosti může sjednat nejen majitel, ale i nájemce, držitel či správce nemovitosti a vztahuje se i na odpovědnost osob, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti. Cena za toto odpovědnostní pojištění je ve srovnání s pojistným krytím, které ve své základní variantě poskytuje (2 miliony korun u škod na zdraví; 1 milion korun na věci a 500 tisíc korun u finančních škod), zanedbatelná. Za něco málo přes jednu korunu denně má majitel nemovitosti celoroční klid.

Ochranu si v zimě zaslouží také vlastní majetek

Tíha sněhu se jako živelní událost projevuje později, nejčastěji v době zvýšení venkovních teplot, kdy sníh začne tát. Velká sněhová nadílka se v ČP už tradičně projevuje ve vyšším počtu pojistných událostí, které jsou hlášeny ze tří rizik – tíhy sněhu, sesuvu sněhu a lokálních záplav z tajícího sněhu. Tíha sněhu ohrožuje střechy domů a potažmo i zařízení bytů, zastřešení bazénů, oplocení, zahradní architekturu…Všichni klienti České pojišťovny, kteří mají uzavřeno pojištění staveb, rekreačních objektů nebo domácností, mají kryto toto riziko v základním pojištění, tudíž se nemusejí obávat, že by v případě pojistné události způsobené tíhou sněhu nebo jeho sesuvem, nebyli odškodněni.

Jiné je to u majetkového pojištění podnikatelů, kde si podnikatelé rizika, která ohrožují jejich majetek, vybírají. Proto by měl každý majitel nemovitosti sloužící k podnikání před uzavřením pojištění dobře zvážit, zda je sníh rizikem, které dokáže eliminovat či nikoliv a poté se podle toho pojistit.

Odpovědnost za chodníky leží na obcích

V průběhu letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích publikovaná jako zákon č. 97/2009 Sb. S praktickými důsledky této nové právní úpravy se poprvé setkali chodci během prvních měsíců letošního roku a nyní se budou setkávat znovu. Zasněžené nebo namrzlé chodníky totiž nemusejí ošetřovat majitelé přilehlých nemovitostí, jak tomu bylo doposud, nýbrž obce a města. Situace se touto novelou v mnoha případech zkomplikovala pro obyvatele, kteří na nich utrpěli úraz a dosud se nedočkali svého odškodnění.

Vlastní úrazové pojištění výhodou

A protože města a obce opět zasypal sníh, doporučení České pojišťovny zní jednoznačně – nejen pro tyto zimní, ale i jiné úrazy, je dobré mít úrazové pojištění. Pokud mají lidé sjednanou vlastní úrazovou pojistku, mohou samozřejmě získat odškodnění také z ní a uplatnit újmu přímo u svého pojistitele bez ohledu na řešení případu z pojištění odpovědnosti města. Navíc nyní je u České pojišťovny nahlášení pojistné události pro klienty velmi  jednoduché – na internetových stránkách www.cekapojis­tovna.cz jsou k dispozici všechny potřebné formuláře – a také odškodnění za úrazy je nově vypláceno ještě v době léčby, nikoliv až po jejím ukončení, tedy mnohem rychleji, než je tomu u odpovědnostního pojištění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).