Hlavní navigace

Sdílení dat mezi bankovním a nebankovním registrem bylo zahájeno

Dnes byla fakticky zahájena vzájemná výměna informací mezi Bankovním registrem klientských informací (BRKI) a Nebankovním registrem klientských informací (NRKI). Banky i splátkové a leasingové společnosti budou moci nyní posuzovat úvěrovou historii klienta kompletně, tzn. banky budou moci, se souhlasem klienta, zjišťovat jeho závazky vůči leasingovým a splátkovým společnostem a naopak.

Sdílet

Vzájemná výměna informací mezi oběma registry zamezí do značné míry předlužení některých klientů a dále sníží úvěrové riziko finančních společností. Dobrým klientům to přinese výhodnější podmínky a možnost lépe budovat svou úvěrovou historii, řekl dnes Petr Kučera, výkonný ředitel CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která pro oba registry zajišťuje služby spojené s jejich provozem.

Vzájemná výměna informací bude fungovat tak, že finanční instituce, u které klient žádá o nějaký úvěrový produkt, získá kromě údajů z registru, kterého je členem, i údaje z druhého registru na základě podepsané smlouvy o vzájemné výměně údajů, a zjistí tak klientovu úvěrovou historii. Tento dotaz do obou registrů je však podmíněn tzv. principem dvojího souhlasu – klient musí nejprve udělit souhlas k tomu, aby se společnost vůbec mohla dotázat, stejně tak jako musel již dříve udělit souhlas s tím, aby údaje o jeho předchozích úvěrových kontraktech byly v registrech. Některé členské společnosti obou registrů začaly tyto nové souhlasy pro sdílení sbírat již od září 2005, ostatní společnosti se postupně připojují.

Předpokládáme, že tzv. „sdílená databáze“ (tj. počet smluv připravených pro vzájemnou výměnu s druhým registrem) bude velice rychle narůstat, protože jen za minulý rok přibyly do obou registrů téměř 3 miliony záznamů o nových nebo žádaných úvěrových kontraktech, doplnil Petr Kučera.

BRKI i NRKI jsou standardními úvěrovými registry evropských parametrů, které obsahují nejen negativní, ale také pozitivní informace o platební morálce a bonitě klientů bank (BRKI) a leasingových či splátkových společností (NRKI). Na rozdíl od negativních registrů tak pouze nepoukazují na historické dluhy žadatelů o úvěrové produkty, ale pomocí pozitivní historie splácení umožňují dobrým klientům dosáhnout na kvalitnější a rychlejší služby i v případě drobných historických prohřešků. Podstatným efektem je zvýšení dostupnosti úvěrů a snížení ceny peněz – zkušenosti ze zahraničí ukazují, že u spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby a podnikatele s vynikající úvěrovou historií může cena peněz klesnout až o 2–4%. Zároveň se o 11% zvyšuje počet akceptovaných úvěrových smluv. To v konečném důsledku může ovlivnit až o 1% růst HDP.

Členskými společnostmi BRKI a NRKI je již nyní pokryto celkem 95% bankovního, přes 90% leasingového a asi 50% splátkového trhu. Nebankovní registr NRKI jedná o vstupu více než 10 dalších leasingových a splátkových společností a také poskytovatelů telekomunikačních služeb a energetických společností.

Finančním institucím v zemích s univerzálními pozitivními registry se po zapojení do registru v průměru o 25–45% snižuje podíl nedobytných úvěrů. Pozitivní úvěrové registry, které jsou standardem ve 14 z 15 původních zemí EU, mají pro finanční instituce naprosto zásadní význam, protože poskytují informace nutné k rozhodování o téměř všech úvěrově aktivních klientech. Například v databázi BRKI při velmi vysokém procentu nalezení klienta (tzv. hit-rate ve výši 80%) vykazuje z celkového počtu více než 7,8 mil. úvěrových smluv pouze 376 tisíc kontraktů příznaky nesplácení. Zvyšuje se také rychlost rozhodovacího procesu, protože průměrná doba odpovědi na dotaz do registru je okolo 5 vteřin.

Díky výměně informací mezi registry můžeme lépe uplatnit principy odpovědného úvěrování a klientovi, který by byl již novým úvěrem předlužen, najít řešení a umožnit mu získat úvěrový produkt pro splnění jeho finančních potřeb. Sdílení dat bude mít rovněž pozitivní vliv na trh, protože umožní finančním institucím snížit rizikovou přirážku a zlevnit tak úvěry poskytované klientům, řekl dnes Pavel Vyhnálek, Country Chief Risk Officer GE Money. Pozitivní informace v registrech navíc dávají šanci rozlišit klienta, který má či měl krátkodobé problémy, ale jinak si vždy plnil své závazky, oproti těm, kteří soustavně neplatí. Pokud někdy zapomněl nebo nemohl zaplatit včas, ale jinak své závazky plní, díváme se na něj zcela jinak než na někoho, o jehož schopnosti splácet úvěr žádné informace nemáme, navázal Frank-Michael Beitz, ředitel Úseku úvěrových rizik České spořitelny.

Data mohou být využita jen k přesně stanovenému účelu posouzení bonity a platební morálky konkrétního klienta a jsou zabezpečena proti zneužití či marketingovému využívání členy registru. Každý klient si bude moci i nadále ověřit informace o své osobě prostřednictvím Klientských center CBCB a LLCB.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).