Hlavní navigace

Rušení finančních produktů není východiskem z nepříznivé situace

V době, kdy se některé domácnosti snaží překonat nepříznivou finanční situaci, se jako jedna z prvních hledaných úspor nabízí možnost zrušit některá pojištění. Taková úspora se ale může velmi nevyplatit.

Sdílet

Pojištění slouží primárně jako krytí vybraných rizik. Jejich zrušení z důvodu hledání finančních úspor může v některých případech finanční situaci naopak ještě zkomplikovat. Situace, kdy rodina přijde o jeden z příjmů je samozřejmě nepříjemná a znamená hledat rozumnou úsporu v rámci domácího rozpočtu. Jak se v takové situaci zachovat ukazuje následující příklad z praxe:

Vzhledem k tomu, že rodina žije v domku, považoval Petr za rozumné krýt možná rizika z vlastnictví domku i domácnosti. Součástí pojištění je i odpovědnost za škodu z běžného občanského života a odpovědnost plynoucí z držby psa. Rok staré vozidlo, které využívá i manželka Romana, je kryto havarijním pojištěním. Petr využil nabídky soukromého životního pojištění, které mu kryje životní rizika a zároveň tímto způsobem spoří. Zaměstnavatel mu k životnímu pojištění také přispívá, stejně jako na penzijní připojištění. Vzhledem k dostatečnému příjmu domácnosti se Petr s Romanou rozhodli pro stavební spoření, které je založené pro děti. Tímto způsobem je rozděleno 40 % příjmů domácnosti. Ostatní peníze jsou určené na zajištění běžného provozu domácnosti a zbytek dále investován jako úspory.

Rodina se dostala do situace, kdy Petr přišel o práci. Kvůli tomu vypadl z rodinného rozpočtu hlavní příjem.

Petrovi trvalo získání nové práce celkem pět měsíců. Po tuto dobu sice mohli využívat rodinné úspory, přesto se rozhodli hned z počátku redukovat náklady domácnosti. První rozhodnutí směřovalo k omezení některých výdajů na finanční produkty. Petr si však uvědomuje, že vypovídat pojištění by mohlo ohrozit rodinu ještě více než dočasná ztráta zaměstnání. Případná škoda na domku či na vozidle by mohla vyčerpat jejich úspory. Proto se rozhodl omezit některé platby, které může po opětovném získání práce znovu snadno obnovit aniž by se tím vystavil finančním sankcím a znevýhodnění.

Pojištění domácnosti, pojištění vozidla: případná pojistná událost, která by již nebyla kryta pojištěním – zrušení pojistné smlouvy, by znamenala zásadní zásah do úspor domácnosti. Vzhledem k aktuální situaci rodiny se Petr rozhodl, že pojištění je pro rodinu velmi důležité. Ani jedno z pojištění tak nebude zrušeno.

Životní pojištění: Petr se rozhodl v danou chvíli primárně soustředit na pojistnou ochranu. Jako hlavní rizika byla vybrána: smrt, obecná invalidita, úrazová smrt a trvalé následky úrazu s progresivním plněním. Snížení platby na ŽP neomezí pojistnou ochranu, ale pouze část na „spoření“. Po vyřešení situace se zaměstnáním bude obnovena na původní výši.

Stavební spoření: Po dohodě s Romanou byly pozastaveny platby na stavební spoření. Petr se prozatím rozhodl doplatit obvyklou částku na konci roku, pokud v té době bude již opět zaměstnán, aby maximálně využil státní podpory.

Penzijní připojištění: Petr se rozhodl dočasně omezit své příspěvky na minimální výši stokorun měsíčně. Díky této částce stále bude dále získávat státní příspěvek v minimální výši 50,– korun a zároveň se mu toto období počítá do penze. Rozhodně nezvažuje zrušení, neboť pak by přišel o státní podporu a pokud si příspěvek odečítal z daní, musel by jej navíc dodanit.

Díky těmto krokům byly sníženy výdaje domácnosti o 5.250,– korun. Výdaje domácnosti na finanční produkty po celou dobu hledání nového zaměstnání nepřevýší původní poměr vzhledem k příjmům – dříve tvořily finanční produkty 40 % výdajů domácnosti vzhledem k příjmům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).