Hlavní navigace

Rozhodčí nález: Nároky Ministerstva financí ČR vůči ČSOB zamítnuty v plném rozsahu, ČSOB přiznán nárok J.Ring

[Tisková zpráva] ČSOB dnes obdržela rozhodčí nález, kterým byl v plném rozsahu zamítnut nárok Ministerstva financí z roku 2007 vznesený vůči ČSOB, týkající se záruk poskytnutých při převzetí krachující IPB. Ministerstvo tento protinárok vyčíslilo na 33,3 mld. Kč.

Sdílet

Rozhodnutí potvrzuje dlouhodobý postoj ČSOB, která byla vždy přesvědčena, že postup při sanaci podniku IPB, včetně státních záruk, na kterých se stát a ČSOB v roce 2000 shodly, byl  adekvátní situaci a v souladu s právem. V důsledku dokázal eliminovat riziko ohrožující celý bankovní sektor v České republice.

Nárok Ministerstva financí proto ČSOB od počátku považovala za nepodložený a rozhodčí senát jí dal plně za pravdu.

„Šlo o poslední větší spor, který byl spojen s převzetím krachující IPB v roce 2000. Se současnou zkušeností můžeme říci, že šlo o správný krok. I díky němu má ČR stabilní a důvěryhodný bankovní sektor. Šlo o legitimní krok, což za oněch deset let potvrdily všechny soudy a další instituce, včetně např. Evropské komise,“ řekl k rozhodnutí arbitrů předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek. „Finanční krize nyní na mnoha zahraničních příkladech ukázala, že postup sanace, zvolený v případě IPB, je standardní a úspěšně funguje,“ dodal.

Rozhodčím nálezem byl zároveň přiznán ČSOB nárok vůči Ministerstvu financí na zaplacení záruky za pohledávku bývalé IPB za společností J.Ring ve výši 1,6 mld. Kč s příslušenstvím. ČSOB nikdy neměla pochyb o tom, že nárok na zaplacení záruky za předmětnou pohledávku vyplývá ze smluvní dokumentace. Rozhodčí senát tento názor v plném rozsahu potvrdil. Ministerstvo financí musí rovněž uhradit náklady arbitráže.

Rozhodčí nález je konečný a závazný. ČSOB v této věci zastupovala právní kancelář Baker McKenzie.

Informace k rozhodčímu řízení:

Na základě státních záruk přijatých v červnu 2000 v rámci procesu sanace podniku IPB převedla ČSOB na Českou konsolidační agenturu (ČKA) v roce 2002 mimo jiné pohledávku bývalé IPB za společností J.Ring. Následně v roce 2005 ČKA tuto pohledávku ČSOB vrátila z důvodů tvrzených právních vad, a ČSOB byla nucena vrátit ČKA úplatu. Za takové situace by však nesla ČSOB ztráty způsobené špatným hospodařením a pochybeními na straně IPB, ačkoli za ně nebyla ČSOB nijak odpovědná. Pro takovéto případy se Ministerstvo financí zavázalo uhradit ČSOB úplatu, kterou bude muset ČSOB vrátit ČKA.

Jelikož Ministerstvo financí odmítalo splnit svůj závazek, podala na něj ČSOB žalobu na zaplacení 1,6 mld. Kč s příslušenstvím k Rozhodčímu soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži. V rámci zahájené arbitráže pak Ministerstvo financí v červenci 2007 vzneslo vůči ČSOB protinárok na zaplacení 33,3 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).