Hlavní navigace

Rozchod daní a účetnictví u kótovaných společností je praktické ošetřit v průběhu celého roku

Spousta otázek vzniká u společností kótovaných na burze v případě placení daní. Od vstupu do Evropské unie jsou obchodní společnosti, které jsou emitenty cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu v členských státech Evropské unie, povinné použít pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy – takzvané IFRS standardy, dříve IAS. Nicméně v případě výpočtu daňového základu je třeba postupovat podle pravidel účetnictví České republiky.

Sdílet

„Zákon o účetnictví přímo stanovuje povinnost účtování podle IFRS. Není proto možné účtovat během období v souladu s českými účetními předpisy a při sestavení účetní závěrky pak pouze zohlednit rozdíly oproti IFRS. S účetním výsledkem je ovšem těsně svázané stanovení základu daně a tím i zdaňování příjmů. Z toho plynou rozpory a problémy,“ upozornil Ivan Fučík, auditor, daňový poradce a spolumajitel kanceláře Fučík & partneři.

Zákon o dani z příjmů se sice snaží v průběhu let na změny českých účetních předpisů reagovat, ale v souvislosti s relativně novou povinností kótovaných společností by zákon o dani z příjmů musel reflektovat všechny rozdíly účetnictví mezi českými a IFRS předpisy. Ministerstvo financí vyřešilo problém legislativně jednoduše: Účetní jednotky musí vycházet při zjištění základu daně z výsledku hospodaření podle zákona o účetnictví a souvisejících vyhlášek. Břemeno vedení dvojího účetnictví tak bylo v plné míře přeneseno na účetní jednotku.

„Na tyto nuance je praktické myslet celý rok. Účetnictví má pro management několik klíčových rolí. Mezi dvě nejdůležitější patří samozřejmě představa o výši následné daňové povinnosti, ale také permanentní přehled o hospodaření. Aby obě roviny byly uspokojivě naplněné, je nezbytné i české účetnictví vést paralelně v průběhu celého roku a nikoli nechávat stanovení základu daně na poslední chvíli. A to i přesto, že vedení dvojího účetnictví je pro kótované společnosti samozřejmě administrativně, ale i finančně velmi náročné,“ upozornil Ivan Fučík.

Vzhledem k trendu harmonizace účetních předpisů v rámci Evropské unie se dá očekávat, že postupné zavádění povinnosti vedení účetnictví a sestavení závěrky podle standardů IFRS se bude rozšiřovat i na zbytek firem. Bude se tak klást čím dál větší důraz na hlavní cíl účetnictví: Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti. To je ovšem neslučitelné s cílem státu vybrat daně ze skutečných příjmů.

„Vazba mezi účetnictvím a základem daně z příjmů v Česku, kdy se při stanovení základu daně vychází z výsledku hospodaření zjištěného z účetnictví, bude stále se prohlubujícím problémem. Prostřednictvím účetních předpisů se dá ovlivňovat základ daně. To je ovšem legislativně nepřípustné. Je obecně známým a zřejmě i logickým jevem, že při rozhodování účetní jednotky o účetních metodách se často v praxi přihlíží daleko více k daňové výhodnosti, než k dosažení věrnějšího obrazu účetnictví,“ uzavřel Ivan Fučík, auditor, daňový poradce a spolumajitel kanceláře Fučík & partneři.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).