Hlavní navigace

KPMG International: Rovnováha globální ekonomické síly se posouvá

Spojené státy ustupují Číně v podílu na světových investicích. Evropa zůstává pro investory atraktivní, především Velká Británie.

Sdílet

Z průzkumu KPMG International Global Corporate Capital Flows, 2008/9 to 2013/14 vyplývá, že dochází k posunu v rovnováze globální ekonomické síly. Vedoucí manažeři z více než 300 velkých mezinárodních firem v 15 zemích s nejsilnějšími ekonomikami zodpovědní za firemní investiční strategie byli dotázáni, v jakých oblastech plánují investice v příštích 12 měsících a během příštích pěti let.

Respondenti očekávají, že v průběhu příštích pěti let Čína předstihne USA v procentuálním podílu na celosvětových investicích a stane se nejvlivnější zemí v oblastech jako jsou IT a telekomunikace nebo těžební průmysl.

Největší nárůst podílu na celkových zahraničních investicích ale podle respondentů čeká Indii, která se stane světovým lídrem v investicích do průmyslové výroby. Evropské ekonomiky však zůstanou i nadále pro investory atraktivní, přičemž velmi silnou pozici zvláště v oblasti finančních služeb si zachová Velká Británie.

„Většina respondentů považuje příštích pět let za návrat k normálním vzorcům investování, neboť v uplynulém období měly Spojené státy disproporčně velký podíl na globálních investičních prostředcích,“ řekla Sue Bonney, partnerka sítě KPMG odpovědná za daňové poradenství v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky, na daňovém summitu KPMG EMEA 2008 v Barceloně, kde byl průzkum představen.

A dodává: „Návrat k podmínkám na trhu, řekněme k roku 2003, však nevysvětluje posun, který investiční stratégové očekávají u svých investic směrem k ekonomikám zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína). Vypadá to na začátek zásadní změny v rovnováze ekonomické síly.“

„Potěšitelné je, že z tři sta jedenácti respondentů jich dvě procenta označila Českou republiku za cíl svých investic pro rok 2009. Z našeho regionu získalo více procent už jen Polsko. Důležité také je, že v horizontu pěti let by podíl České republiky měl zůstat stabilní,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Žůrek, partner odpovědný za daňové poradenství v KPMG Česká republika.

Odpovědi respondentů naznačují ve svých investičních cílech v pětiletém horizontu posun od investic ve Spojených státech, Japonsku, Singapuru a Spojených Arabských Emirátech směrem k Brazílii, Rusku, Číně a Indii.

24 procent respondentů bude v letech 2013/2014 realizovat své investice v Číně, což představuje oproti letošnímu roku nárůst o sedm procent. Očekává se, že podíl Indie na celosvětových investicích vzroste z 10 na 18 procent, což bude největší nárůst podpořený především významnými investicemi do průmyslové výroby. V letech 2013/2014 může Indie v tomto sektoru očekávat investice od 25 procent výrobních společností, které se zúčastnily průzkumu. Pro dvě třetiny společností to navíc bude první investice v této zemi.

V průběhu příštích pěti let se na základě odpovědí respondentů umístí na třetím místě Rusko s celkovým podílem převyšujícím 19 procent (2008 – 12 procent). Brazílie může očekávat investice od 14 procent firem z průzkumu (2008 – 10 procent).

Spojené státy ztratí přibližně čtyři procenta a klesnou na 23 procent, což ale bude stále velmi vysoký podíl na globálních investicích. USA ztratí své dominantní postavení v oblastech jako jsou těžební průmysl, výroba průmyslových výrobků a IT a telekomunikací. První místo zaujme Čína.

Ačkoliv významné evropské ekonomiky mohou očekávat, že je ekonomiky zemí BRIC v podílu na investicích předstihnou, přesto mohou například Velká Británie (z 14 na 17 procent), Španělsko (z pěti na sedm procent) a Itálie (z šesti na sedm procent) očekávat nárůst zahraničních investic. Německo si svůj současný podíl udrží (13 procent).

V oblasti finančních služeb, tradičně silném sektoru pro Velkou Británii, se očekává posun ze druhého místa na místo první, které Velká Británie zaujme společně se Spojenými státy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).