Hlavní navigace

Rodina fondů ČSOB se rozrostla o fond ČSOB nadační

Sdílet

Komise pro cenné papíry povolila investiční společnosti OB Invest, a.s., vytvoření nového otevřeného podílového fondu pod názvem ČSOB nadační. Investiční společnost OB Invest tak nyní obhospodařuje sedm otevřených podílových fondů a dva investiční fondy. Celkový objem spravovaného majetku činí téměř šest miliard Kč. OB Invest, jako dceřiná společnost ČSOB, je součástí finanční skupiny KBC, která v téměř 350 fondech spravuje majetek za 70 miliard euro.

Nový fond ČSOB nadační byl připraven v souladu s platným zněním zákona 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a s ohledem na navazující právní předpisy. Parametry fondu byly citlivě nastaveny tak, aby splňovaly náročné požadavky všech nadací i nadačních fondů kladené na obezřetnou správu nadačního jmění i ostatních finančních prostředků a vyhovují rovněž požadavkům na investování příspěvků z Nadačního investičního fondu, které jsou v současné době nadacím přerozdělovány.

Ačkoliv se při přípravě fondu přihlíželo i k připravované novele zákona o nadacích a nadačních fondech, fond zcela splňuje současné požadavky na investování majetku nadací včetně nadačního jmění a jeho využití nadacemi není nijak vázáno na novelizaci příslušného zákona. Naopak, vzhledem k dnešním relativně striktním limitům pro investování prostředků nadací považujeme tento produkt za velmi přínosný již dnes, mj. s ohledem na očekávané výplaty prostředků NIF některým nadacím

Vyšší a ušlechtilé cíle, které činnost nadací charakterizují, nás zavazují k maximální stabilitě, jistotě a ochraně svěřeného majetku. Hlavní zřetel při přípravě fondu ČSOB nadační byl tak kladen na absolutní bezpečnost pro klienty, která je rovněž prvořadou prioritou finanční skupiny ČSOB. Protože si zároveň uvědomujeme důležitost výnosů z nadačního majetku pro plnění cílů jednotlivých nadací, přijatá konzervativní investiční strategie při zachování vyššího stupně obezřetnosti dává předpoklad dosažení stabilních a velmi zajímavých výnosů.

Bližší informace o fondu najdete na www.obinvest.cz nebo na jakékoliv pobočce ČSOB.

Martin Frýdl
mluvčí společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).