Hlavní navigace

Rekordní březnový přebytek obchodní bilance

Podle předběžných údajů vzrostl v březnu meziročně v běžných cenách vývoz o 13,0 % a dovoz o 11,8 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 12,4 mld. Kč, který byl pozitivně ovlivněn především přírůstkem aktiva v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 4,8 mld. Kč. Zhoršila se hlavně bilance obchodu s polotovary a materiály snížením aktiva o 2,1 mld. Kč a s chemickými výrobky prohloubením schodku o 2,0 mld. Kč.

Sdílet

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 0,9 % a dovoz o 0,3 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,1 % a u dovozu o 1,2 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 13,0 % a dovoz o 11,8 %. Hodnota vývozu i dovozu byla nejvyšší od listopadu 2006. Vlivem posílení koruny vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 15,4 % a dovoz o 14,2 %) a na dolary (vývoz o 27,1 % a dovoz o 25,8 %).

Obchodní bilance skončila přebytkem 12,4 mld. Kč, který byl meziročně o 3,3 mld. Kč vyšší. Jde o nejvyšší kladné březnové saldo v historii České republiky. Se státy EU 27 byla bilance aktivní 36,7 mld. Kč, se státy mimo EU 27 pasivní 24,3 mld. Kč. Příznivě ovlivnil bilanci především růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 4,8 mld. Kč, přechod z pasiva do aktiva v obchodě se surovými materiály (zlepšení o 2,0 mld. Kč) a pokles schodku v obchodě s minerálními palivy o 1,3 mld. Kč. Nepříznivě na saldo působil zejména obchod s polotovary a materiály (snížení přebytku o 2,1 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení deficitu o 2,0 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (růst schodku o 1,2 mld. Kč).

Stroje a dopravní prostředky zaznamenaly růst vývozu o 15,0 % (o 15,1 mld. Kč) a dovozu o 13,7 % (o 10,3 mld. Kč). Nejvýrazněji se zvýšil vývoz, ale i dovoz výpočetní techniky, silničních vozidel a telekomunikačních zařízení. Přírůstek kladného salda u strojů a dopravních prostředků byl nejvíce ovlivněn zlepšením bilance v obchodě s elektrickými přístroji a spotřebiči, výpočetní technikou a stroji a zařízeními k výrobě energie.

Pokles dovozu minerálních paliv o 8,1 % (o 1,3 mld. Kč) ovlivnilo zejména snížení dovozu zemního plynu (hodnotově o 23,8 %, naturálně o 25,6 %). Dovoz ropy klesl v hodnotovém vyjádření o 3,9 %, zatímco v naturálním vzrostl o 12,4 %.

Z teritoriálního hlediska vzrostlo kladné saldo se státy EU 27 o 6,4 mld. Kč, se státy mimo EU27 se schodek prohloubil o 3,1 mld. Kč. Přebytek bilance se zvýšil se Slovenskem o 2,5 mld. Kč, Německem o 1,7 mld. Kč a Spojeným královstvím o 1,6 mld. Kč. Snížil se deficit obchodu s Ruskem o 2,0 mld. Kč a saldo obchodu s Polskem a Norskem přešlo z pasiva do aktiva (zlepšení o 1,8 mld. Kč a 1,0 mld. Kč). Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 3,4 mld. Kč a Japonskem o 0,5 mld. Kč a přebytek bilance se snížil v obchodě s Ukrajinou o 2,1 mld. Kč a Francií o 0,7 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance s Irskem o 0,6 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců se v porovnání s předchozími dvanácti měsíci zvýšil vývoz o 14,0 % a dovoz o 13,5 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 55,4 mld. Kč, což představuje zlepšení o 14,6 mld. Kč.

Příznivě se vyvíjela zejména bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky, kde vzrostlo aktivum o 49,2 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovými materiály o 5,2 mld. Kč a v obchodě s nápoji a tabákem kleslo záporné saldo o 1,7 mld. Kč. Zhoršila se bilance obchodu s polotovary a materiály (snížení aktiva o 12,8 mld. Kč), chemickými výrobky (prohloubení schodku o 9,6 mld. Kč), minerálními palivy (zvýšení pasiva o 8,2 mld. Kč), potravinami a živými zvířaty (růst záporného salda o 7,5 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (pokles přebytku o 3,4 mld. Kč).

Z teritoriálního hlediska byl přebytek obchodní bilance se státy EU 27 vyšší o 69,3 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU27 schodek obchodu vzrostl o 54,7 mld. Kč. Přebytek vzrostl u bilance obchodu s Německem o 16,6 mld. Kč, Slovenskem o 14,9 mld. Kč, Spojeným královstvím o 4,1 mld. Kč a Španělskem o 3,3 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšilo saldo obchodu se Švédskem o 14,3 mld. Kč, Itálií o 7,5 mld. Kč a Švýcarskem o 6,0 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 33,5 mld. Kč, Tchaj-wanem o 4,6 mld. Kč, Japonskem o 2,2 mld. Kč, Malajsií o 2,2 mld. Kč a Ruskem o 2,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance se Spojenými státy o 5,8 mld. Kč.

lednu až březnu vzrostl vývoz o 15,3 % a dovoz o 13,8 %. Přebytek obchodní bilance 37,0 mld. Kč byl meziročně o 11,1 mld. Kč vyšší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).