Hlavní navigace

Registr pojistných událostí

Pražská společnost Creditinfo Solutions, která vyvíjí a provozuje bankovní a nebankovní registry v 8 zemích střední a východní Evropy a Asie, zahájila implementaci registru zaměřeného na pojistné události – Credit Bureau Solution: Insurance. Systém je možné provozovat jak samostatně, tak i ve spolupráci se stávajícím bankovním či nebankovním registrem.

Sdílet

„Registr pojistných smluv a případů je velmi účinný nástroj pro potlačování pojistných podvodů a ve spolupráci s úvěrovým registrem pomáhá pojistným podvodům také předcházet,“ říká manažer projektu Radek Bittner ze společnosti Creditinfo Solutions. „Registr poskytne okamžitou výhodu všem pojišťovnám, které se stanou jeho členy, především díky sdílení všech dostupných aktuálních i historických údajů o klientech, jejich smlouvách a pojistných případech a jejich následnému využití například při ohodnocení nového klienta, výpočtu bonusů a malusů či vyhledávání nestandardních údajů o možných podvodech. Zejména pokročilé možnosti vyhledávání a automatické detekce potenciálních podvodů napříč celou databází budou pro uživatele z řad pojišťovacích společností nesporným přínosem. Zajímavým souvisejícím efektem je dle našich zkušeností také odliv problematických zákazníků k ostatním finančním institucím, které členy registru nejsou,“ dodává R. Bittner.

Credit Bureau Solution je komplexní řešení úvěrového registru pro výměnu informací o platební morálce klientů finančních i nefinančních institucí jako jsou banky, leasingové společnosti a další. Credit Bureau Solution: Insurance je určen primárně pro pojišťovny a pracuje na obdobném principu výměny a sdílení dat o klientech a jejich kontraktech mezi členy registru. Modul určený pro pojišťovací společnosti však navíc kromě informací o smlouvách a osobách registruje a vyhodnocuje také detailní informace o předmětu pojištění (např. vozidla), všech souvisejících pojistných událostech včetně způsobů jejich likvidace a také o všech osobách zúčastněných v pojistných případech i smlouvách a to v jakýchkoliv různých rolích.

Díky této datové architektuře získají pojišťovny universální nástroj pro automatizovanou detekci možných pojistných podvodů, vyhledávání křížových vztahů, podezřelých operací či propojení mezi osobami či vozidly s různými rolemi v pojistných případech a smlouvách a to napříč celou databází.

V interních procesech konkrétní pojišťovny se reporty budou využívat především při posuzování nových potenciálních klientů, kdy již nebude nutno vyžadovat potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění z předchozích pojišťoven, použití registru také jednoduše zamezí i dvojímu pojištění stejného předmětu u různých pojišťoven. Po vyhodnocení reportu získaného z nového registru bude moci pojišťovna už při první návštěvě klienta v několika vteřinách automaticky vypočíst a nabídnout odpovídající bonus/malus. Při hlášení nové pojistné události pak reporty pomohou zjistit, zda není pojistné plnění hrazeno jinou pojišťovnou, zda se nejedná o opakovanou událost s totožnými osobami nebo možný podvod.

Mimo výhod plynoucích ze sdílení údajů mezi účastníky registru nový systém přináší také sofistikované nástroje pro automatickou detekci možných pojistných podvodů včetně automatizovaného monitoringu. Nové informace zaslané do sdíleného registru jsou totiž ihned podrobně analyzovány, srovnávány s obsahem databáze a jsou automaticky detekovány nestandardní vztahy mezi jednotlivými osobami, pojistnými případy a smlouvami, které jsou okamžitě hlášeny všem dotčeným finančním institucím. Každý uživatel si navíc může definovat svůj vlastní soubor pravidel, která jsou periodicky kontrolována u všech jeho klientů či pojištěných předmětů – jakákoliv nová událost zachycená těmito pravidly je také automaticky hlášena zpět uživateli (např. nové pojistné smlouvy a případy klienta/automobilu hlášené jinými uživateli, nové informace o zjištěných podvodech apod.). Při propojení s bankovním úvěrovým registrem systém také umožňuje sledovat případné finanční potíže klienta se splácením jiných pohledávek, což může znamenat vyšší riziko pojistného podvodu.

Společnost Creditinfo Solutions tento systém nyní nasazuje do provozu na íránském trhu ve spolupráci s partnerskou společností Iran Credit Scoring, se kterou probíhá také spolupráce na implementaci íránského bankovního úvěrového registru. Zahájení pilotního provozu řešení pro pojišťovny je plánováno na jaře 2009.

Společnost Iran Credit Scoring (ICS) byla založena za účelem správy bankovního registru v roce 2005 a je vlastněna 16 íránskými bankami (všemi privátními a státními bankami) a dalšími finančními institucemi a pojišťovacími společnostmi působícími v Íránské islámské republice.

Aktuálně skupina Creditinfo Group, jehož je Creditinfo Solutions součástí, provozuje či implementuje úvěrové registry na Islandu, v Litvě, Gruzii, Kazachstánu, Moldávii, na Maltě, Ukrajině a v Íránu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).