Hlavní navigace

Reakce Ministerstva financí na dnešní tiskovou zprávu společnosti České daně

V souvislosti s přijetím zákona o DPH se objevuje řada tvrzení o údajných legislativních chybách zákona a nesouladu s Šestou směrnicí. Tato tvrzení nejsou opodstatněná a vyplývají z osobní interpretace autorů, nikoli z objektivního posouzení nového zákona.

Sdílet

Jedním z takových tvrzení je, že České republice hrozí fatální výpadek v příjmech státního rozpočtu, či dokonce, že nový zákon o DPH ruší daň z veškerého prodeje. Autoři těchto tvrzení mají zřejmě na mysli ustanovení § 62 odst. 1 (Plnění osvobozená od daně) zákona o DPH, které je špatně interpretováno a pomíjí, že se jedná o osvobození od daně, při kterém nebyl uplatněn nárok na odpočet.

Vzhledem k tomu, že zákon výslovně stanoví, které činnosti jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet, není možné aplikovat ustanovení zmíněného paragrafu na jakýkoli následný prodej zboží, u kterého plátce neuplatní nárok na odpočet.

Co se týká převodu nemovitostí, Ministerstvo financí záměrně stanovilo, že u převodů nemovitostí, které nabudou právní účinnosti do 30. dubna 2004, se použijí dosavadní právní předpisy. Nebude proto docházet k žádným retroaktivním účinkům zdaňování stavebních pozemků.

Ve věci zdaňování staveb je nutno konstatovat, že Šestá směrnice požaduje zdanit převod budov a pozemků buď před jejich prvním obydlením či podle jiného kritéria, které si zvolí členský stát, a které nepřesáhne nejvýše pěti let. Interpretace, že směrnice EU připouští zdanění pouze u prvního převodu po kolaudaci je proto nesprávná.

Ve věci kritizované úpravy zdaňování vratných lahví je nutno upozornit, že toto ustanovení bylo do zákona o DPH přijato na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu.. Původní znění vládního návrhu zákona o DPH zachovávalo u vratných lahví současnou úpravu.

Ministerstvo financí doporučuje daňovým subjektům, aby v případě pochybností o výkladu některých ustanovení nového zákona kontaktovali informační telefonní linky Ministerstva financí nebo informační linky finančních ředitelství. Telefonní čísla naleznou na adrese: www.mfcr.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).