Hlavní navigace

Raiffeisenbank připravila výhodný MIKROPROGRAM pro firmy a podnikatele

Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) nabízí nový typ programu vycházejícího vstříc potřebám malých a středních firem a podnikatelů (MSP) – MIKROPROGRAM. Ten řeší jak provozní, tak i investiční potřeby klientů z řad MSP. Skládá se z Mikroúvěru, který byl připraven ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj pro řešení investičních potřeb MSP, dále pak z provozního financování předložených faktur vůči odběratelům a kontokorentního úvěru řešícího krátkodobé překlenutí nedostatku hotovosti na účtu podniku. Hlavním motivem tohoto programu je snížení administrativy, rychlost a profesionalita při jednání o poskytnutí úvěru.

Doba čtení: 1 minuta

MIKROPROGRAM je soubor produktů, které pomohou profinancovat dlouhou splatnost pohledávek vůči odběratelům, překlenout přechodný nedostatek peněz na účtu, ale i pokrýt investiční potřeby. Získání MIKROPROGRAMu je pro klienta snadné a časově nenáročné. Po předložení pouze tři základních dokumentů – vyplněné žádosti o úvěr, daňových přiznání za poslední dva roky a aktuálních finančních výkazů, trvá předběžné posouzení žádosti jen pět dní. Po jejím schválení a podpisu smlouvy může klient po dodání dalších podkladů čerpat finanční prostředky v rámci MIKROÚVĚRu, požádat o provozní financování nebo kontokorent. Výše MIKROÚVĚRu se pohybuje v rozmezí od 100 tisíc do 800 tisíc korun. Splátky si lze rozložit v čase až na čtyři roky. Pro ty, kteří uvažují o úvěru na více než jeden rok, má RBCZ připravenu další výhodu v podobě „splátkových prázdnin“, díky nimž je možné si termín první splátky úvěru odložit až o tři měsíce. Provozního financování předložených faktur vůči odběrateli lze využít pro objem prostředků od 250 tisíc do 1 milionu korun se splatností až jeden rok. Pokud klient bude potřebovat pomoci překlenout přechodný nedostatek peněz, pak právě pro něj je připraven třetí produkt v rámci tohoto programu – kontokorent. Ten nabízí RBCZ do výše 500 tisíc korun se splatností 12 měsíců.

MIKROPROGRAM je dalším produktem RBCZ zaměřeným právě na skupinu malých a středních podnikatelů a firem. Díky své více než stoleté tradici poskytování bankovních služeb a výraznému zaměření právě na tuto podnikatelskou skupinu se podařilo připravit zajímavý a velice výhodný program. Navíc v rámci poboček Raiffeisenbank vznikla Business Centra, která se specializují na úvěrové produkty pro malé a střední podnikatela a firmy, neboť v rozvoji tohoto druhu podnikání RBCZ vidí jeden ze základních stavebních kamenů dobře prosperujícího národního hospodářství.

Čestmír Ondrůšek
Raiffeisenbank a.s.