Hlavní navigace

Publikace ČSSZ: průvodce sociálním zabezpečením v roce 2010

[Tisková zpráva] Na otázky k sociálnímu zabezpečení vám nyní odpoví brožura, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení.

Sdílet

Víte, za jakých podmínek Vám může být přiznán starobní důchod, kde si o něj požádat a kdo Vám ho vypočítá? Co můžete dělat, pokud s jeho výpočtem nesouhlasíte? K jakým zásadním změnám došlo v posuzování nároku na důchody podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (invalidní důchody) a ve způsobu stanovení jejich výše? Jak se v letošním roce budou vypočítávat dávky nemocenského pojištění a kdy na ně vznikne nárok? Co zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení a kdo má povinnost je platit? Kdy vzniká OSVČ účast na důchodovém a nemocenském pojištění? Co by měli vědět lidé migrující za prací po státech EU?

Na všechny tyto i mnoho dalších otázek najdete odpovědi v publikaci „Sociální zabezpečení 2010“, kterou vydala v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a lidé si mohou text také stáhnout z webu z této adresy: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Publikace „Sociální zabezpečení 2010“ vyšla  v nákladu 50 000 kusů.  Na 40 stranách přehlednou formou, logickým členěním podle jednotlivých oblastí i praktickými příklady provede čtenáře od důchodového přes nemocenského pojištění, pojistné, sociální zabezpečení v Evropské unii až po lékařskou posudkovou službu a potřebné právní předpisy, které se vztahují k oblasti sociálního zabezpečení. Publikaci ČSSZ vydala s cílem operativně, dostupnými prostředky, rychle a srozumitelně poskytnout potřebné aktuální informace svým klientům. Náklady na vydání jednoho výtisku publikace „Sociálního zabezpečení 2010“  činily 4,70 Kč.

Pro větší názornost přinášíme praktické ukázky z publikace Sociální zabezpečení 2010:

Strana 15, Příklad 6: Výpočet řádného starobního důchodu v roce 2010

Muž narozený 15. 1. 1948 požádal o řádný starobní důchod (podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 62 let a 2 měsíce. Tohoto věku dosáhne 15. 3. 2010 a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. OVZ muže za rozhodné období 1986–2009 činí 23 890 Kč. Výpočtový základ se stanoví z OVZ 23 890 Kč následujícím způsobem:

• částka 10 500 Kč náleží v plné výši,

• k této částce se přičte 30 % rozdílu mezi částkou 23 890 Kč a částkou 10 500 Kč (13 390 Kč)

(2. redukční hranice je 27 000 Kč) = 30 % z 13 390 Kč, tj. 4 017 Kč.

Výpočtový základ činí celkem 14 517 Kč (10 500 Kč + 4 017 Kč). Za každý rok pojištění náleží

1,5 % výpočtového základu, tzn. že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu

67,5 % výpočtového základu – tj. 9 798,975 Kč, zaokrouhleno na celé Kč nahoru = 9 799 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu tedy bude 9 799 Kč, základní výměra 2 170 Kč. Starobní

důchod tak bude celkem 11 969 Kč.

Strana 7, Příklad 2: Výpočet nemocenského v roce 2010 při průměrné mzdě 23 000 Kč

Vyměřovací základ pojištěnce v rozhodném období byl 276 000 Kč. Denní vyměřovací základ před redukcí činí 756,16 Kč (276 000 Kč : 365 dnů). Z částky do první redukční hranice, která je v roce 2010 stanovena ve výši 791 Kč, se u nemocenského započte 90 %,  do druhé redukční hranice, která činí 1 186 Kč, 60 %, do třetí redukční hranice ve výši 2 371 Kč 30 % a k částce nad tuto redukční hranici se nepřihlíží. Částka 756,16 Kč x 90 %= 681 Kč x 60 % = 409 Kč. Nemocenské činí od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti po celou dobu trvání této pracovní neschopnosti 409 Kč za kalendářní den.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).