Hlavní navigace

Prohlášení ČLFA k schválenému zákonu o spotřebitelském úvěru

[Tisková zpráva] Zákon o spotřebitelském úvěru, který byl 10. března 2010 schválen ve zkráceném řízení Poslaneckou sněmovnou, přináší ve srovnání s dosavadní úpravou této problematiky v zákoně č. 321/2001 Sb. podrobnější úpravu podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Už dosavadní úprava poskytovala spotřebitelům ochranu, včetně povinností vykazovat cenu úvěru. Byla a je kontrolována ČOI.

Sdílet

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů sdružení v České leasingové a finanční asociaci považují za rozhodující, že východiskem nového zákona, podobně jako směrnice 2008/48 ES jejíž obsah je jeho prostřednictvím implementován do našeho právního řádu, je zásada odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování. Rozpracování této zásady  do řady ustanovení nového zákona povede ke zpřísnění povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů před uzavřením úvěrové smlouvy i v průběhu naplňování úvěrového vztahu, ale také k výraznému posílení odpovědnosti klientů – jak z hlediska jejich způsobilosti, připravenosti a schopnosti uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, tak pokud jde o jejich možnost a vůli dostát závazkům z úvěrové smlouvy. To je výrazná a pozitivní změna.

Pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů jsou v zákoně rozšířeny jejich informační povinnosti v nabídce úvěrů, při uzavření úvěrové smlouvy a v průběhu úvěrového vztahu. Jsou upřesněny postupy při výpočtu RPSN. Jsou konkretizovány jejich postupy při posouzení schopnosti klienta úvěr splácet. Nový zákon umožní klientovi odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření od úvěrové smlouvy. Stanoví také možnost spotřebitele předčasně splatit úvěr a důsledky této skutečnosti. To jsou významné změny, ke kterým jsou nebankovní společnosti poskytující spotřebitelské úvěry sdružené v České leasingové a finanční asociaci připraveny. Připravují změny procesů, dokumentace a podpůrných programů tak, aby od účinnosti nového zákona od 1. ledna 2011 postupovaly plně v souladu s jeho obsahem.

Pokud jde o nové povinnosti poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tedy věřitelů, pro členské společnosti ČLFA nejde o neznámé skutečnosti.  ČLFA se prostřednictvím evropského sdružení poskytovatelů spotřebitelských úvěrů EUROFINAS i jednáním s MPO podílela na přípravě podkladů i na jednání o obsahu směrnice 2008/48 ES. Byla zapojena i do připomínkového řízení k návrhu nového zákona. Členské společnosti ČLFA jednají i o opatřeních, které by v rámci etického kodexu při ochraně spotřebitele proti nekalým praktikám některých nesolidních poskytovatelů z „šedé zóny“ šly nad rámec nového zákona.

Za chybu ČLFA považuje, že některá ustanovení nového zákona nejsou v souladu s harmonizačním obsahem a posláním směrnice EU. Jde např. o vymezení rozsahu aplikace zákona, které není v případě finančního leasingu pro spotřebitele z věcného hlediska v souladu se směrnicí.  I s touto výhradou však ČLFA vítá schválení nového zákona v Poslanecké sněmovně.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).