Hlavní navigace

Prodej dárkových poukazů posoudí Nejvyšší soud

Když nevíte, čím někoho obdarovat, bývá vhodnou alternativou možnost zakoupení dárkového poukazu. Je možné omezit dobu platnosti zakoupeného dárkového poukazu? Ano, pokud je lhůta pro využití poukazu obdarovaným přiměřená. Je ale možné sdělit zákazníkovi, že uplynutím platnosti dárkového poukazu je zbaven možnosti jakéhokoliv protiplnění ze strany obchodníka? Odpověď zní: ne. Alespoň takto tuto otázku posoudil soud v případě propadnutí nevyužitého zůstatku předplacených telefonních karet po uplynutí jejich platnosti v Německu. Podobný názor nyní SOS obhajuje u Nejvyššího soudu ČR.

Sdílet

SOS se obrátilo na Nejvyšší soud ČR v rámci dovolacího řízení v soudním sporu s provozovatelem jednoho z nejvýznamnějších českých internetových obchodů www.kasa.cz – společností Eurocomm Group, který prodává časově omezené dárkové poukazy bez možnosti refundace.

SOS vede soudní spor s provozovatelem internetového obchodu od prosince 2005. Podnikatel na stránkách internetového obchodu nabízel a stále nabízí zákazníkům možnost zakoupení dárkových certifikátů (ve výši 200, 500, 1000 a 2000 Kč). V obchodních podmínkách pro prodej dárkového poukazu je uvedeno mj.: „slevový kupón starší 1 roku pozbývá platnosti bez náhrady škody“. „Nevyužitý slevový kupón nelze zpětně vyměnit za hotovost.“ Tento přístup navíc není mezi českými podnikateli nijak ojedinělý, i proto SOS usiluje o jeho posouzení nezávislým soudem.

Skutečnost, že tento problém byl již řešen soudní cestou ve prospěch spotřebitelů v zahraničí je velmi významná. Argumentace německého soudu totiž vychází z porušení ustanovení právního řádu, která byla převzata z evropské směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (č. 93/13/EHS). Podle této směrnice jsou za neplatné považovány jakékoliv dohody mezi obchodníkem a spotřebitelem, které znamenají značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Směrnice byla implementována do § 55 a 56 českého občanského zákoníku k 1. lednu 2001 (č. 40/1964 Sb.). Zakázány jsou podle toho např. dohody, které přikazují spotřebiteli, aby splnil všechny závazky i v případě, že dodavatel nesplnil závazky, které mu vznikly.

Členské státy EU by přitom zásadně měly vykládat a aplikovat normy evropského práva jednotně. Pokud se takového postupu nelze dovolat u národních soudů, pak soudní zárukou zajišťující jednotné dodržování evropského práva je rozhodování Evropského soudního dvora, a to například v řízení o předběžné otázce. Takové řízení ke sjednocení výkladu práva Společenství by mohlo být zahájeno v případě, kdy český soud posoudí otázku přiměřenosti ujednání smlouvy o nemožnosti refundace dárkového poukazu odlišně od soudu německého.

„Podle názoru SOS je zcela legální a legitimní časově omezit platnost dárkového certifikátu, avšak s tou podmínkou, že uplynutím doby, na kterou byl omezen, jsou smluvní strany povinny si vrátit již realizovaná plnění, tedy v tomto případě refundovat cenu certifikátu. S tím souvisí i to, aby zákazník, pokud se jedná o spotřebitele, byl o této eventualitě řádně informován. Vyloučení možnosti následné refundace ceny certifikátu SOS považuje za protiprávní,“ uvádí právní zástupkyně SOS v soudním sporu Soňa Adamová.

„Od zakoupených dárkových poukazů je nutné striktně oddělit různé slevové poukázky bezplatně nabízené obchodníky, permanentky na poskytnutí služeb (fitness centra, skipasy aj.) nebo předplatné na kulturní akce. V těchto případech totiž ve skutečnosti k poskytnutí plnění ze strany obchodníka dochází (lyžařský vlek jezdí, představení je odehráno). Je na vůli spotřebitele, zda nabídnutou službu využije či nikoliv“, připomíná tisková mluvčí SOS Ivana Picková. „V případě zakoupených dárkových poukazů však k vyčerpání jejich hodnoty spotřebitelem nemusí dojít, zboží zůstává obchodníkovi na skladě nebo ho prodá jinému zákazníkovi. Bylo by proto značně nepřiměřené a jistě i nemravné, aby zákazník zaplatil, za něco, co neobdržel. Na straně obchodníka by se pak podle názoru SOS jednalo o bezdůvodné obohacení,“ dodává.

Téměř totožný soudní spor vede SOS u Obvodního soudu pro Prahu 6 proti letecké společnosti České aerolinie. V jejím případě se jednalo o kupóny nabízené v rámci akce „Darujte certifikát na zážitky“ v hodnotě 5.000 a 10.000 Kč. Dle obchodních podmínek, nebyla refundace zakoupeného, ale nevyužitého, certifikátu možná za žádných okolností. V tomto sporu dosud nebylo nařízeno soudní jednání, ačkoliv žaloba byla podána již v lednu 2006. O to důležitější bude očekávaný verdikt Nejvyššího soudu v případu kasa.cz.

Na obou těchto soudních případech SOS významně spolupracuje s programem GARDE Ekologického právního servisu (GARDE-EPS).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).