Hlavní navigace

Proces integrace dozoru nad finančním trhem schválen vládou

Vláda České republiky včera schválila koncepci postupné integrace dozoru nad finančním trhem. Jedním z předkladatelů této koncepce je Komise pro cenné papíry.

Sdílet

Dohled nad finančním trhem vykonávají v současné době 4 dozorové instituce, bankovní dohled ČNB, Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, Komise pro cenné papíry a Úřad pro dozor nad pojišťovnami a penzijními fondy ministerstva financí.

Uvedené čtyři subjekty jsou vybaveny rozdílnými modely řízení, pravomocemi, monitorovacími systémy a finančními zdroji včetně zdrojů mzdových. Díky spojování subjektů do finančních skupin dochází často k prolínání dozorových aktivit mezi jednotlivými regulačními a dozorovými institucemi.

Na včerejším zasedání Vlády ČR byla schválena koncepce integrace dozoru nad finančním trhem, jejímž postupným cílem je jednotný plně integrovaný dozor. K integraci by mělo docházet postupně v jednotlivých fázích. V první etapě se do 30.6.2005 začlení dohled nad družstevními záložnami pod Českou národní banku a do 31.12. 2005 pak Komise pro cenné papíry převezme dozor nad penzijními fondy a pojišťovnictvím, který je nyní v gesci ministerstva financí. Ve druhé etapě, která je ohraničena vstupem České republiky do Hospodářské a měnové unie, by mělo dojít k integraci ČNB a KCP a vzniku jedné instituce dozoru. V souvislosti s první etapou integrace dojde k novelizaci příslušných zákonů, jejichž předloha by měla být ministerstvem financí ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry a Českou národní bankou vypracována nejpozději do konce listopadu letošního roku.

Smyslem integrace dozoru nad finančním trhem musí být sjednocení podmínek a pravidel pro dozorované finanční instituce, snížení nákladů pro stát i účastníky trhu. Integrace dozorových institucí je prostředek jak zlepšit a zefektivnit jejich činnost, říká úřadující předseda KCP Milan Šimáček.

Pro zdůvodnění účelnosti integrace bylo vypracováno několik analýz domácími institucemi i mezinárodními organizacemi, např. Světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem. Mezi tyto důvody patří zvýšení přehlednosti systému regulace a dozoru, omezení překrývání kompetencí mezi dozorovými orgány a vytvoření předpokladů pro efektivnější monitoring.

Monika Paclíková
tisková mluvčí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).