Hlavní navigace

Příručka pro investora

Nový zákon o kolektivní investování a vstup do Evropské unie změnil podmínky kolektivního investování. Komise pro cenné papíry v této souvislosti vydala publikaci určenou především pro drobné investory nazvanou Příručka pro investora.

Jako součást celonárodního vzdělávacího projektu „Rádce investora“ publikuje komise Příručku pro investora, která poskytuje přehled nejvýznamnějších změn v kolektivním investování po změně zákona a vstupu do Evropské unie.

Publikace vymezuje nové typy fondů, které jsou vymezeny jak z hlediska formy (investiční nebo podílový), tak z hlediska investičního zaměření (standardní nebo speciální). Užitečná je tabulka klasifikace fondů, která porovnává riziko, výnosnost a likviditu u jednotlivých typů fondů. Za užitečné lze taktéž považovat objasnění pojmů jako je zjednodušený statut fondu a evropský pas (co je jeho předmětem a co vlastně přinese stávajícím investorům). Zároveň se lze v brožuře i dočíst o základní informaci o zahraničních fondech ze zemí Evropské unie a i mimo ni. Na závěr je přehledně zpracován vývoj v oblasti typů fondů, jaký byl před vstupem do EU a jak ho ovlivnila nová právní úprava.

Brožura bude zveřejněna na webových stránkách komise (www.sec.cz) v sekci Rádce investora a zároveň bude v tištěné podobě dostupná v sídle Komise pro cenné papíry.

Monika Paclíková
tisková mluvčí