Hlavní navigace

Prezidium Komise rozhodlo o prodloužení zákazu veškerých obchodů s akciemi HPH

Prezídium Komise pro cenné papíry (Komise) zakazuje svým předběžným opatřením s účinností od 17. 2. 2004 veškeré obchody a plnění závazků z obchodů s registrovanými akciemi společnosti Harvardský průmyslový holding a.s. - v likvidaci (HPH).

Sdílet

Po celou dobu uplynutých šesti měsíců, po kterou platil zákaz veškerých převodů akcií společnosti HPH, nadále přetrvávala nejasná situace související se stavem majetku a hospodaření společnosti HPH. Ve vztahu k procesu likvidace zbývá v současné době jediný soudem nerozhodnutý případ žaloby na neplatnost rozhodnutí valné hromady o vystoupení z likvidace, tj. řádné valné hromady z 16. 8. 2001.

Prezídium Komise za dané situace zahájilo správní řízení ve věci zákazu obchodů s akciemi společnosti HPH a plnění závazků z těchto obchodů a vydalo předběžné opatření, kterým s účinností od 17. 2. 2004 zakazuje veškeré obchody a plnění závazků z obchodů s registrovanými akciemi společnosti HPH.

Prezídium Komise rozhodne ve věci poté, co zhodnotí vyjádření účastníků řízení a provede důkazy, které účastníci řízení navrhnou. V souladu se zákonem o Komisi se považuje oznámení o zahájení správního řízení a rozhodnutí o předběžném opatření za doručené vyvěšením na úřední desce v sídle Komise. K tomu došlo dne 16. 2. 2004. Rozhodnutí je uveřejněno rovněž na webových stránkách Komise www.sec.cz v sekci Úřední deska. Vzhledem ke skutečnosti, že správní řízení je vedeno přímo před prezídiem Komise, není proti tomuto rozhodnutí přípustný opravný prostředek.

Komise svým rozhodnutím s účinností od 8. 2. 2001 a opětovně od 9. 8. 2001, 10. 2. 2002, 12. 11. 2002 a 16. 8. 2003 zakázala veškeré převody registrovaných akcií společnosti HPH. Důvodem byla hrozba velkých hospodářských ztrát, které mohly vzniknout akcionářům společnosti HPH, příp. dalším investorům na kapitálovém trhu v případě přijetí investičních rozhodnutí na základě nejasných či neúplných informací o hospodářské a finanční situaci společnosti HPH.

Petra Güntherová
ředitelka odboru vnějších vztahů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).