Hlavní navigace

Prestižní karta společnosti Diners Club nově v nabídce ČSOB

ČSOB od 11.11.2002 nabízí svým náročnějším klientům kartu společnosti Diners Club, pokládanou za jednu z nejprestižnějších na světě. Jedná se o úvěrovou (charge) kartu, kterou ČSOB vydává ke korunovým účtům a která může sloužit k bezhotovostním úhradám i k výběrům hotovosti, v ČR i v zahraničí. Osobní identifikační číslo (PIN) karty Diners Club si klient může sám zvolit.
Základní úvěrový limit karty je 80.000,– Kč a je vždy snížen o částku uskutečněné platby nebo výběru hotovosti, anebo o částku schválenou při autorizaci. Limit je znovu zvýšen po každé úhradě vyčerpané částky. Přitom splácení probíhá měsíčně.
Nedílnou výbavou karty, zahrnutou v její ceně, je komplexní pojištění pro cesty do zahraničí s nadstandardními limity plnění a samozřejmě i volný vstup do více než 80 letištních V.I.P. salonků.
Pokud dojde ke ztrátě či odcizení karty Diners Club a její držitel ji ohlásí do 48 hodin od této události, nenese za případné zneužití karty žádnou spoluzodpovědnost. V případě pozdějšího oznámení je spoluúčast klienta na ztrátě vzniklé zneužitím karty omezena na 20.000 Kč.
Poplatky za transakce s kartou Diners Club vydávanou ČSOB jsou zúčtovány spolu s vyúčtováním transakce:
* bezhotovostní platba za zboží a služby v ČR – zdarma
* bezhotovostní platba za zboží a služby v zahraničí – 1% z částky transakce (jde o poplatek za konverzi měny)
* výběr hotovosti v tuzemsku i v zahraničí – 4% z vybírané částky.
ČSOB vydává kartu Diners Club s platností 2 roky a roční poplatek za její vedení činí 5.000,– Kč. Je vydávána fyzické osobě, která má účet u ČSOB nejméně jeden rok a po tuto dobu na něm nedošlo k nepovolenému přečerpání zůstatku. Zároveň průměrný měsíční příjem, směřovaný na účet, k němuž je karta Diners Club vedena, by měl být alespoň 40.000,– Kč.

Milan Tománek
výkonný ředitel
Řízení komunikace Skupiny ČSOB