Hlavní navigace

Přes milion rozhodnutí znamenalo jen 0,1 % odvolání a 0,2 % žalob

Celkem 1 272 647 rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového pojištění a odškodnění vydala v roce 2006 Česká správa sociálního zabezpečení. Proti nim bylo k 31. prosinci 2006 podáno pouze 1 660 odvolání (0,1 %) a 3 036 žalob (0,2 %). Ve většině případů přitom daly příslušné soudy ČSSZ za pravdu. Výsledky svědčí o vysoké kvalitě rozhodovací činnosti v České správě sociálního zabezpečení, což je jeden z trvalých prioritních úkolů ČSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle platných právních předpisů tak, aby na jedné straně její klienti dostali finanční prostředky, na které mají nárok, na straně druhé, aby nebyly vyplaceny dávky nemocenského či důchodového pojištění neoprávněně.

Sdílet

Z výše uvedených rozhodnutí se celkem 555 228 týkalo nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Z toho bylo 553 432 prvoinstančních rozhodnutí a 1 796 rozhodnutí druhoinstančních. To je o 10 652 rozhodnutí víc než v roce 2005. Proti rozhodnutím vydaným v I. stupni řízení bylo podáno 1 660 odvolání, vyhovět bylo možné jen ve 208 (12,53 %) případech. Proti rozhodnutím vydaným v odvolacím řízení pak subjekty podaly v roce 2006 pouze 29 žalob k soudu, přičemž v 19 rozsudcích soud potvrdil rozhodnutí ČSSZ; a v 8 případech podala ČSSZ ještě kasační stížnost, o které bude rozhodovat s konečnou platností teprve Nejvyšší správní soud.

V oblasti důchodového pojištění a odškodnění ČSSZ v roce 2006 vydala celkem 717 419 rozhodnutí. Proti nim subjekty podaly 3 007 žalob, přičemž ukončených soudních řízení v této souvislosti bylo v roce 2006 celkem 2 797 (včetně sporů zahájených v minulých letech). S výsledkem: ve 2 292 případech, tedy v 82 %, soud potvrdil správnost rozhodnutí ČSSZ. Zbytek z celkového počtu prohraných sporů tvoří z 81 % spory o dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, kde výsledek soudního sporu závisí na konečném posouzení zdravotního stavu pojištěnce.

Jak říká vrchní ředitelka úseku sociálního pojištění pověřená řízením ČSSZ JUDr. Božena Michálková: „Snahou ČSSZ během celého roku 2006 bylo, aby se zavedené či plánované změny legislativy – například příprava na nový zákon o nemocenském pojištění či nárůst administrativy v souvislosti s novým Správním řádem – nepromítly do kvality jejího rozhodování. Výsledky ukazují, že se to podařilo.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).