Hlavní navigace

Premiér podporuje principy konkursu z autorské dílny ČBA

Praha (6. dubna 2004) Na nutnosti další kultivace podnikatelského prostředí v České republice se na dnešní schůzce shodli předseda vlády Vladimír Špidla se zástupci České bankovní asociace, reprezentované generálními řediteli tří největších bank, ČSOB, KB a ČS. Vedle efektivního fungování obchodního rejstříku, k němuž směřuje ve Sněmovně právě projednávaná poslanecká iniciativa, považují obě strany za nutné změnit principy stávajícího zákona o konkursu a vyrovnání.

Problematika úpadkového práva je předmětem trvající kritiky ze strany mnoha domácích a mezinárodních institucí. Bankovní asociace po diskusi s dalšími významnými profesními svazy přichází s návrhem nových principů, na nichž by byl vystavěn Zákon o konkursu a vyrovnání. Jeho základním smyslem je přenést pravomoci ze soudů a konkursních správců na věřitelský výbor. Věřitelé by rozhodovali o zpeněžování majetku a řídili by tento proces jen za dohledu konkursního soudu. Právě věřitelé by tak měli podle nově navrhovaných principů likvidátora jmenovat a odvolávat. Likvidace majetku úpadce by tak přímočaře sloužila výhradně k uspokojení věřitelů.

Potěšila nás premiérova jednoznačná podpora novým principům úpadkového zákona, s nimiž přicházíme. Vtělili jsme do nich představy významných profesních svazů a sdružení, včetně bank. Přímý přístup věřitelů k majetkům úpadce pod dohledem soudu a nikoliv diktát konkurzního správce je to, co potřebuje zejména segment malých a středních podniků, domnívá se předseda České bankovní asociace a generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek. Rychlé uvolnění zdrojů v případě podnikatelského neúspěchu a jejich přesměrování do nových projektů povzbudí aktivitu právě v segmentu malých a středních podniků, aktivitu středního stavu. Podle Kavánka jsou nově formulované principy úpadkového zákona proti atmosféře umrtvení, kterou dnes konkursy přinášejí.

Shoda mezi premiérem a šéfy bank panovala také v otázce urgentnosti této záležitosti. Jsme dohodnuti, že budeme s vládou společně pracovat, aby byl pokrok na poli úpadkového práva v maximálně krátké době vidět v praxi, komentoval shodu Kavánek. Česká bankovní asociace je přesvědčena, že její návrh na posílení postavení věřitelů je plně v souladu s věcným záměrem úpadkového práva odsouhlaseným vládou již v roce 2001. Pokud se jej skutečně podaří realizovat, nalezne nepochybně odraz také v úvěrovém procesu bank, zejména v dalším zpřístupnění úvěrů malým a středním firmám.

Bankéři hovořili s premiérem rovněž o penzijní reformě. Vladimír Špidla vysvětil záměr vlády, představitelé bank zase zdůrazňovali princip individuální odpovědnosti a individuálního spolupodílu každého za svou budoucnost ve stáří. Banky budou podle Kavánka podporovat všechny iniciativy vlády, které budou tuto individuální odpovědnost posilovat „na úkor paternalistického penzijního deštníku státu".