Hlavní navigace

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 již podala většina podnikatelů

Celkem 851 038 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2008 obdržely k 30. dubnu 2009 všechny okresní (v Praze Pražská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ). V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno 89,8 % přehledů. Ke 30. dubnu 2009 pracoviště ČSSZ evidovala celkem 947 377 OSVČ, které vykonávaly činnost.

Sdílet

OSVČ podávaly přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. Už třetí rok umožňuje ČSSZ také elektronické podání (e – Podání) přehledu prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). ČSSZ obdržela celkem 421 přehledů elektronicky.

V souvislosti s chybami vyskytujícími se při podání přehledu Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje OSVČ, které budou podávat přehled v dalších termínech, aby si dávaly pozor na:

  • v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008 správně rozdělily příjmy z vedlejší a hlavní SVČ,
  • oznamovaly zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ ihned a ne až při podání Přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí jim dopočtení penále.

Další termín podání přehledu za rok 2008 je 30. červenec 2009. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2009.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2008 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Pokud OSVČ nepodá Přehled včas nebo vůbec, může jí za to OSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve).

Pro OSVČ vydala ČSSZ již potřetí publikaci „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009“. Jde o průvodce, který formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů vysvětluje sociální zabezpečení OSVČ. Příručka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a spolu s dalšími informacemi pro naše klienty – OSVČ na webových stránkách na adrese: http://www.cssz.cz/…lecne-cinne/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).