Hlavní navigace

Praktické problémy s dotacemi z evropských fondů

Zhruba 770 miliard korun mohou až do roku 2013 dostat česká města, kraje, ale i podniky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Podle posledních odhadů bude poskytování těchto prostředků zahájeno ve druhém pololetí tohoto roku. Na jejich čerpání je potřeba se připravit a využít zkušeností nabytých v předcházejícím zkráceném programovém období.

Sdílet

V programovém období 2007–13 bude v České republice rozděleno více než 31 miliard eur, z čehož téměř 27 miliard eur bude tzv. příspěvek Společenství, jedná se o prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Podle posledních odhadů bude poskytování těchto prostředků zahájeno ve druhém pololetí tohoto roku. „Pro zdárný průběh celé strukturální intervence 2007–13 je nutné dbát na kvalitu projektů realizovaných v rámci připravených operačních programů a na účinnost systémů prostřednictvím kterých budou implementovány. A proto i s přihlédnutím k novému pravidlu n+3 nepovažujeme za zvláště problematické, že realizace těchto programů nezačala hned na počátku tohoto roku, ale rozeběhne se postupně. Domníváme se, že všechny operační programy by měly být spuštěny nejpozději do konce letošního roku, aby bylo zajištěno plynulé čerpání alokací plánovaných na jednotlivé roky,“ říká manažer Oddělení řízení rizik a poradenské služby společnosti KPMG Česká republika, Pavel Pelant.

Je třeba si uvědomit, že v novém programovém období bude do ČR ročně směřovat zhruba čtyřnásobně vyšší objem finančních prostředků, než tomu bylo v období let 2004–06. Přestože příprava projektu a podání žádosti není jednoduchou záležitostí, posouzení samotných žádostí by však ve většině případů mělo být jednodušší a rychlejší než tomu bylo doposud. „Žadatelům doporučujeme zejména podrobné prostudování konkrétní výzvy k předložení projektů. Významné pro úspěšnost projektu může být také podrobné prostudování hodnotících kritérií daného programu,“ upozorňuje Pavel Pelant.

„Doporučujeme, aby budoucí žadatelé využili zkušenosti získané v předcházejícím tzv. zkráceném období 2004–2006 a aby se poučili z problémů, se kterými se potýkali úspěšní žadatelé,“ říká Jiří Vondrášek senior manažer společnosti KPMG Česká republika. „V naší vlastní praxi, kdy jsme poradenskými službami přispěli k vytvoření úspěšných projektových žádostí, nebo jsme pro koncového příjemce pomoci realizovali některé projekty, jsme se setkali s problémem zpožďování projektů, který vyvolává riziko, že plánované prostředky nebudou v plném rozsahu vyčerpány. Pozorujeme, že jednou z příčin zpoždění projektů je malá úspěšnost a s tím související protahování zadávacích řízení probíhajících pode zákona 137/2006 Sb.“ Dobu potřebnou na provedení zadávacích řízení je proto podle něj potřeba dobře odhadnout a zakalkulovat do projektových plánů již v době přípravy projektové žádosti.

Důležitým dokumentem, který mohou využívat příjemci pomoci pro implementaci operačních programů v období 2007–13 budou „Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013“ (Pravidla) a „Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013“, která je doporučeným výkladovým materiálem k Pravidlům. Tyto dokumenty byly pro Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovány společnostmi EuroManagers a KPMG Česká republika.

Hlavním cílem těchto dokumentů je stanovit národní pravidla pro způsobilost výdajů pro programové období 2007–13 v souladu s čl. 56 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Pravidla a související Metodická příručka by měly sladit přístupy a názory jednotlivých řídících orgánů OP v otázce posouzení způsobilosti výdajů, poskytnout řídícím orgánům, zprostředkujícím subjektům, kontrolním orgánům a samotným příjemcům návod při posuzování způsobilých výdajů v rámci čerpání pomoci z fondů EU a vytvořit základnu pro vytvoření metodiky způsobilých výdajů na úrovni jednotlivých OP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).