Hlavní navigace

Pozitivní impulsy pro leasingový trh

Pololetní výsledky celého leasingového trhu nezněly příliš optimisticky. Pokles sektoru zhruba o polovinu, tak jak ho zaznamenala Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), byl odrazem řady faktorů: především snížením investiční aktivity firem a legislativními bariérami znevýhodňujícími leasing. Situace na trhu ve třetím čtvrtletí se změnila, zejména z pohledu daňové výhodnosti finančního leasingu a mimořádných zkrácených odpisů. Zkráceného odepisování během prvního měsíce využila zhruba čtvrtina firem.

Sdílet

Daňové úlevy pro leasing

Nejnovější změnou platnou pro leasing je radikální snížení doby odepisování pro 1. a 2. odpisovou skupinu, které bylo součástí balíčku krátkodobých protikrizových opatření. Zde je však třeba zdůraznit, že možnost rychlého promítnutí investice do nákladů firmy díky zkrácení doby odepisování na 12, respektive 24 měsíců je časově omezena, a to do poloviny příštího roku. Pouze do té doby mohou podnikatelé rychle ovlivnit výši svého zisku nákupem nových automobilů nebo strojů a zařízení a jejich zkráceným odpisem do nákladů společnosti, zdůraznil Ing. Jaroslav Jaroměřský, výkonný ředitel UniCredit Leasing.

Zhruba po dvou měsících platnosti zájem podnikatelů potvrzuje smysl této úpravy. Naši stávající klienti využívající poradenství UniCredit Leasing již efektivně uplatňují veškeré daňové výhody krátkodobých protikrizových opatření vlády, využitím právě finančního leasingu, hodnotí situaci na trhu Ing. Jiří Matula, generální ředitel společnosti UniCredit Leasing. Firmy mají nyní mnohem širší možnost ovlivnit převedení investice do daňových nákladů. Z nabídky UniCredit Leasing si vybírají z délky splácení od 12 měsíců (1. odpisová skupina) nebo od 24 měsíců (2. odpisová skupina).

Zkrácené odepisování během prvního měsíce tak využilo zhruba 25 % firem, dodal Jiří Matula.

Dle Jiřího Matuly investiční oživení ve firmách a zvýšení zájmu o leasing podporuje řada faktorů, které jsou podle signálů od podnikatelů především: historicky nejnižší ceny automobilů, strojů a zařízení i nemovitostí, možnost rychlého promítnutí investice do nákladů firmy a v případě firem ze segmentu SME využívání zvýhodněného financování od EIB na stroje, auta a ostatní dopravní techniku.

Mezikvartální vývoj

Porovnání výsledků letošního prvního a druhého čtvrtletí, i průběžné výsledky ve třetím čtvrtletí, naznačují oživení leasingového trhu. V případě UniCredit Leasing znamenalo druhé čtvrtletí zvýšení financované hodnoty o zhruba 37 % v porovnání se situací na začátku roku, upřesňuje Jaroslav Jaroměřský.

Zvýhodněné financování s podporou EIB a PGRLF

Program podpory financování firem s počtem zaměstnanců nižším než 250 získává na významu. Zájem firem, které splňují podmínky Evropské investiční banky pro získání zvýhodněného financování se zvýšil během posledního půl roku o 200 %. Úspěšnost žádostí podaných EIB prostřednictvím UniCredit Leasing dosahuje téměř 100 %, shrnuje Jaroslav Jaroměřský.

K 20. srpnu uzavřela společnost UniCredit Leasing již celkem 1 040 smluv s podporou EIB. Dvě třetiny smluv tvoří financování automobilů a zbývající část připadá na stroje a zařízení. Dohoda s EIB dává UniCredit Leasing příležitost do konce roku 2010 čerpat výhody pro své klienty až do celkové výše 70 mil. EUR. Po vyčerpání této dohody jsme připraveni nabídnout další dotace pro české podnikatele, říká Jaroslav Jaroměřský.

Zemědělské podniky mohou zvýhodnění při financování leasingem získat rovněž od Podpůrného a garančního zemědělského a lesnického fondu (PGRLF). Podmínky EIB a PGRLF dovolují dokonce kombinaci těchto podpor.

Program podpory „EIB Loan for SME“: Firmy mohou o podporu žádat u všech typů financování, které UniCredit Leasing poskytuje, tj. jak pro finanční a operativní leasing, tak pro úvěr. O podporu je možné žádat pro projekty, jejichž celková hodnota nepřekročí v přepočtu 12,5 mil. EUR. Zvýhodněné financování lze využít na nákup strojů a zařízení i dopravní techniky.

Úvěrové financování s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF): UniCredit Leasing nabízí úvěry CreditAgro s podporou PGRLF v programu Zemědělec. Podpora se vztahuje na subvenci části úroků z financování. Uvěrovou smlouvu lze uzavřít a splácet od 1 do 6 let, klient je ihned vlastníkem předmětu financování, nemusí ze splátek odvádět DPH z finanční služby a DPH k předmětu financování si může ihned uplatnit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).