Hlavní navigace

Postup České pojišťovny při likvidaci povodní

Sdílet

Praha (13.8.2002) Krizový štáb vrcholového vedení České pojišťovny dnes poprvé zasedal. Shrnul dostupné informace a určil další postup likvidace škod. Česká pojišťovna má v postižených oblastech několik set tisíc klientů z řad fyzických osob a několik desítek tisíc klientů, právnických osob.

Už dnes je jasné, že rozsahem škod se tato živelní událost zařadí mezi největší v moderní historii České republiky. Je možné, že rozsah škod bude dokonce vyšší než na Moravě v roce 1997. V nejvíce postižených regionech byl vyhlášen vládou stav nouze, mnohé lokality jsou neprůjezdné a nastalá situace tedy momentálně nedovoluje likvidátorům České pojišťovny v těchto oblastech prohlídku škod. Z tohoto důvodu je nemožné určit konečnou výši škod a každý předběžný odhad může být velmi zkreslen.
K minulému pátku jsme jen v jižních Čechách odhadovali výši škod kolem 75 milionů korun, v Praze pak odhad činil 20 milionů korun. Počet pojistných událostí půjde minimálně do desítek tisíc.
Česká pojišťovna prosí klienty, aby vyčkali příchodu pracovníků ČP, kteří poškozené objekty prohlédnou. Hlášení pojistné události je možné učinit nejen na pobočkách a agenturách ČP, ale přímo na obecních nebo místních úřadech, kde budou k dispozici formuláře na hlášení pojistných událostí. Pojistnou událost je možné nahlásit po telefonu či faxem. K tomuto účelu 24 hodin denně funguje telefonní číslo 02/6715 8328 a faxové číslo 02/6715 8300. Vyplněné oznámení pojistné události, které lze též stáhnout na internetové stránce http://www.cpoj.cz nebo ČP přijímá i poštou na adrese:
Česká pojišťovna a.s.
Klientský servis – povodně 2002
Kodaňská 46
100 10 Praha 10

K přihlášení pojistné události je třeba prokázat totožnost. Likvidaci urychlí správný postup pojištěného – nahlášení pojistné události doplněné seznamem poškozených nebo zničených věcí a v nejlepším případě také fotodokumentací. Likvidátor klientovi termín prohlídky předem ohlásí. U nejzávažnějších případů pak dojde k okamžité výplatě záloh. Další úhrady škod bude ČP poskytovat klientům tak, jak bude postupovat jejich odstraňování.
ČP je připravena mobilizovat v postižených okresech maximum zaměstnanců ČP a vypomáhat budou rovněž zaměstnanci z jiných regionů či důchodci.
V nejvíce postižených regionech jsou pro naše klienty zřízeny linky pomoci. V Jihočeském a Západočeském kraji to jsou tyto:

okres České Budějovice 038 / 773 82 36, 773 83 77
okres Strakonice 0342 / 36 71 61, 36 71 11
okres Písek 0362 / 76 71 63, 76 71 11
okres Tábor 0361 / 20 31 25
okres J.Hradec 0331 / 37 41 10

okres Karlovy Vary 017/3337152
okres Plzeň 019/7170417
okres Klatovy 0186/355101
okres Domažlice 0189/739216

Richard Kapsa
ředitel odboru komunikace
Česká pojišťovna a.s.

Přílohy:

1. text inzerátu, který vyjde zítra v celostátních a regionálních denících
2. informace partnerské organizace ČP – dispečinku ABA

Česká pojišťovna radí klientům postiženým záplavami

Všem klientům České pojišťovny, kteří byli postiženi letošními záplavami, jsou určeny rady, které jim umožní maximálně zjednodušit a urychlit vyřizování pojistných událostí spojených se současnými katastrofálními záplavami.

Orientační postup úkonů po vzniku škody:

jakmile Vám bude umožněno vrátit se do Vašich obydlí, zachraňte věci zasažené vodou a začněte s vyklízením a vysoušením prostor, které byly zaplaveny
pokud máte možnost, pořiďte fotodokumentaci
věci, které byly zničeny či poškozeny, uložte stranou za účelem prohlídky likvidátorem
pořiďte seznam poškozených a zničených věcí s uvedením ceny a stářím věci. U přístrojů uveďte značku a typ.
pojistnou událost můžete nahlásit po telefonu či faxem. K tomuto účelu využijte 24 hodin fungující telefonní číslo 02/6715 8328 (pokud je během dne přetíženo, využijte nočních hodin) a faxové číslo 02/6715 8300
vyplněné oznámení pojistné události můžete také zaslat poštou na adresu:
Česká pojišťovna a.s.
Klientský servis – povodně 2002
Kodaňská 46
100 10 Praha 10
pro faxování či korespondenci využijte prosím formuláře, který je vytištěn na této straně, případně formuláře umístěného na internetových stánkách České pojišťovny http://www.cpoj.cz pod heslem „Povodně 2002“.
rovněž si na příslušné agentuře České pojišťovny nebo místně určeném kontaktním místě můžete vyzvednout tiskopis „Oznámení pojistné události“, tento vyplit a předat zpět.
na zmíněném tiskopisu uveďte, mimo jiné, čísla pojistných smluv (samozřejmě máte-li pojistné smlouvy v současné době k dispozici), případně Vaše rodné číslo a telefonní spojení
náš likvidátor Vás bude kontaktovat a dohodne s Vámi termín prohlídky. Učiníme vše, abychom Vás mohli navštívit co nejdříve. Vzhledem k rozsahu přírodní katastrofy to však může trvat i několik dní. V naléhavých případech budou po prohlídkách vypláceny zálohy.

Linky pro nonstop hlášení pojistných událostí:

Telefonem: 02/6715 8328
Faxem: 02/6715 8300

Z důvodu přetíženosti komunikačních sítí v jednotlivých postižených regionech nemusí být telefonní linky vždy dostupné. Prosíme vás proto o pochopení a trpělivost.

Česká pojišťovna – klientský servis, Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, Fax.02/ 6715 8300
(hlášení můžete předat na své místně příslušné agentuře ČP nebo jiných místně oznámených kontaktních místech nebo využijte shora uvedené adresy)

HLAŠENÍ O ŠKODĚ NA MAJETKU ZE ZÁPLAV V SRPNU 2002
(můžete použít pro pojištění občanů i podnikatelů)

1. ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKODĚ

3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POJISTNÉ SMLOUVĚ, ZE KTERÉ JE ŠKODA HLÁŠENA

Prohlašuji, že veškeré údaje mnou uvedené jsou správné a odpovídají pravdě.

V............­.............­........dne..­.............­............

.............­.............­..........
Podpis pojištěného(ra­zítko)

Výzva krizového štábu ABA motoristům

ABA 1240 NONSTOP pomoc motoristům v nouzi se obrací na všechny motoristy s informací o postupu v mimořádné situaci v oblastech zasažených povodní. Byly posíleny počty zásahových vozidel, odtahových vozů a techniků. Z celé ČR jsou technické kapacity stahovány do postižených míst.

Na pomoc Integrovaného záchranného systému tak ABA poskytuje více než dvě desítky zásahových vozidel vybavených speciální záchrannou a vyprošťovací technikou, přes 200 odtahových vozů a 50 vozidel vybavených speciální těžkou vyprošťovací technikou.

Upozornění
Po dobu trvání krizové situace provádí ABA odtah nepojízdného vozidla ze zasažených oblastí do bezpečných lokalit ZDARMA.

Informace pro pojištěnce České pojišťovny

NONSTOP služba pomoci motoristům v nouzi ABA 1240 se obrací na všechny pojištěnce České pojišťovny, kteří mají problém se svým vozidlem, aby kontaktovali přímo dispečink ABA na NONSTOP telefonním čísle 1240 a do ukončení mimořádné situace se neobraceli na call centrum České pojišťovny ČP Direct, které muselo být evakuováno.

Důležité upozornění pro motoristy, jejichž vůz již byl vodou zasažen !

V případě, že Vaše vozidlo již bylo zasaženou vodou, nepokoušejte se jej nastartovat. Zbytečnou manipulací s poškozeným vozidlem riskujete možné další zvýšení škody. Obracejte se na NONSTOP dispečink ABA 1240, který zajistí odtah do servisu, kde bude vůz odborně opraven.

13.08.2002

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).