Hlavní navigace

Poslanecká sněmovna schválila integraci dozorů nad finančním trhem v jednom kroku a zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Poslanecká sněmovna na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva financí a Česká národní banka na výrazné urychlení integrace dozorů nad finančními trhy, který bude působit pod hlavičkou České národní banky.

Sdílet

Místo postupného slučování do roku 2010 by měl jednotný regulátor vzniknout již k 1. dubnu 2006. Toto sloučení umožní výrazně posílit efektivitu dozoru nad celým finančním trhem, sjednotit pravidla a zároveň snížit náklady na jeho provádění pro dozorované instituce i pro stát, zdůrazňuje náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Úspory dosáhnou desítek milionů korun ročně jak pro stát, tak i pro dozorované subjekty. Jednotný regulátor navíc v následujících letech přinese jednodušší postupy a snížení administrativní náročnosti pro regulované subjekty, dodává Tomáš Prouza.

Činnost integrovaného dozoru doplní co nejdříve také finanční ombudsman, který kompletně převezme otázku ochrany spotřebitele ve všech oblastech finančního trhu. Vedle řešení stížností klientů se bude věnovat také určování pravidel pro jednání finančních institucí s klienty, vysvětluje Tomáš Prouza. Způsob fungování finančního ombudsmana bude připraven již příští rok, což potvrzuje také dnešní dohoda s Českou bankovní asociací. Je potřeba, aby se ochraně spotřebitele věnovala dostatečná pozornost, říká Tomáš Prouza.

K zákonu o podnikání na kapitálovém trhu

Na dnešním jednání poslanecká sněmovna schválila také novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Hlavním důvodem vypracování novely je transpozice několika směrnic Evropské unie v oblasti služeb na finančním trhu – především směrnice o prospektu cenného papíru, směrnice proti zneužívání kapitálového trhu a směrnice o nabízení finančních služeb na dálku, tedy zejména po telefonu a přes internet. Na základě požadavků praxe ale upravuje i některé další oblasti, kde byl dosavadní zákon nejasný či nedostatečný, shrnuje smysl zákona Tomáš Prouza, náměstek ministra financí zodpovědný za finanční trhy.

Ministerstvo se snažilo při přípravě této novely postupovat co nejvíce transparentním způsobem tak, aby do její přípravy byli zahrnuti a průběžně informováni ti, kterých se novela bezprostředně týká. Návrh zákona byl připraven ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímiž členy byly dozorové úřady (Komise pro cenné papíry, Česká národní banka), zástupci tržních subjektů (např. Česká bankovní asociace, Asociace pro kapitálový trh) a další odborníci na problematiku práva kapitálového trhu. Aby byla do procesu přípravy novely zahrnuta i veřejnost, byl návrh poprvé v historii Ministerstva financí umístěn na internetové stránky Ministerstva financí k veřejné diskusi. V rámci veřejné diskuse se nám sešla řada zajímavých podnětů a je jasné, že šlo o velmi užitečný krok, který jsme opakovali i u dalších zákonů a diskusních materiálů, říká Tomáš Prouza.

Základní oblasti předložené novely je možno shrnout takto:

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce akcií. Směrnice sjednocuje dosud roztříštěnou úpravu informačních povinností emitentů a pro emitenty zavádí jednotný evropský pas. Bude-li prospekt schválen v jednom členském státě, bude platný i ve všech ostatních, což emitentům přinese významnou úsporu nákladů. Toto pravidlo by také mohlo přispět k významnému rozvoji akciového trhu v České republice, kde budou moci být snadněji obchodovány zahraniční cenné papíry, které jsou již přijaty k obchodování v jiném členském státu Evropské unie. Českým investorům se tak zjednoduší investování do řady atraktivních zahraničních cenných papírů.

Dokončení implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem a souvisejících směrnic věnovaných poctivé prezentaci investičních doporučení, uveřejňování střetu zájmů a definování vnitřních informací.

Vedle zavedení evropských směrnic do českého práva zákon také lépe upravuje některé oblasti činností na kapitálovém trhu. Jde například o upřesnění postupu při veřejných dražbách cenných papírů, pravidel pro mimoburzovní trh, poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry nebo o upřesnění způsobu, jakým Komise pro cenné papíry registruje investiční zprostředkovatele nebo naopak jejich registraci ruší.

Navrhovaný zákon dokončuje implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na dálku. V souladu s evropskými předpisy se tak v občanském zákoníku upravují pravidla pro dálkové poskytování (tedy především prostřednictvím telefonu a internetu) bankovních služeb a spotřebitelských úvěrů s důrazem na ochranu zákazníků finančních institucí. Shodná úprava pro oblast cenných papírů a pojištění je již zapracována do příslušných oborových zákonů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).