Hlavní navigace

Poptávka po nepotravinářském zboží dále rostla

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu vzrostly v březnu meziměsíčně reálně o 0,7 %. Meziročně se zvýšily o 8,8 %, bez sezónního očištění o 9,6 %. Největší podíl na přírůstku celkových tržeb měly specializované prodejny potřeb pro domácnost, ostatního nepotravinářského zboží a nespecializované prodejny s převahou potravin. Růst tržeb za ubytování a stravování pokračoval i v březnu (3,9 %).

Sdílet

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě (OKEČ 52) se v březnu meziměsíčně reálně zvýšily o 0,7 %, v tom za nepotravinářské zboží o 1,0 %, za potraviny o 0,3 %. Trendová složka vzrostla o 0,7 %, což zhruba odpovídalo průměrnému růstu za posledních šest měsíců.

Meziročně po očištění o sezónní a kalendářní vlivy vzrostly tržby reálně o 8,8 % (v březnu 2006 bylo o jeden pracovní den více než v březnu 2007, po očištění o pracovní a kalendářní dny byl růst 10,1 %). Sezónně neočištěné tržby se zvýšily o 9,6 %, v tom za nepotravinářské zboží o 12,6 % a za potraviny o 5,6 %. Růst celkových tržeb byl druhý nejvyšší za celé období zjišťování.

K celkovému růstu přispěly v březnu nejvíce specializované prodejny elektroniky, elektrických přístrojů, stavebnin, nábytku a dalšího zboží pro domácnost. Druhý a třetí největší podíl na růstu měly nespecializované prodejny s převahou potravin a specializované prodejny ostatního nepotravinářského zboží. Nejrychleji rostly tržby v prodejnách potřeb pro domácnost a v prodejnách textilu a obuvi (o 22,2 % a o 21,1 %).

V členění podle velikostních skupin se v maloobchodě zvýšily nejvíce tržby v podnicích s 50 až 99 zaměstnanci (o 17,9 %). Podniky s 20 až 49 zaměstnanci vykázaly růst o 13,9 %, se 100 a více zaměstnanci o 10,8 % a s 0 až 19 zaměstnanci o 6,9 %.

Úhrnný deflátor (ke stejnému období předcházejícího roku) byl 100,4 %. Ceny vzrostly v prodejnách potravin, a to ve specializovaných i nespecializo­vaných (o 4,0 %, resp. o 3,1 %), dále v prodejnách drogistického, farmaceutického a kosmetického zboží (o 1,6 %), ve stánkovém a ostatním prodeji provozovaném mimo prodejny (o 1,0 %) a v nespecializo­vaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 0,4 %). Ceny se snížily v prodejnách ostatního nepotravinářského zboží (o 2,8 %), textilu a obuvi a použitého zboží (shodně o 2,0 %), v zásilkovém obchodě (o 1,9 %) a v prodejnách potřeb pro domácnost (o 1,2 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostly v březnu sezónně očištěné tržby v maloobchodě v EU 27 reálně meziměsíčně o 0,6 %, meziročně po očištění o pracovní dny o 3,8 %. Z členských států, za které byla data dostupná, rostly tržby v Lotyšsku o 27,7 %, v Estonsku o 24,1 %, v Litvě o 15,9 %, v Bulharsku o 13,5 %, v Polsku o 13,1 %, ve Švédsku o 9,5 %, ve Finsku o 9,2 %, ve Slovinsku o 9,0 %, v Lucembursku o 8,9 %, na Slovensku o 6,2 %, ve Španělsku o 5,5 %, ve Spojeném království o 5,2 %, ve Francii o 5,0 %, v Dánsku o 4,0 %, v Portugalsku o 3,4 %, v Rakousku o 1,9 % a v Belgii o 0,1 %. Snížily se v Německu o 0,7 %.

V motoristickém segmentu (OKEČ 50) se sezónně neočištěné tržby zvýšily meziročně reálně o 12,2 %, v tom za prodej a opravy motorových vozidel o 12,0 % a za prodej pohonných hmot o 12,7 %.

V maloobchodě včetně motoristického segmentu (OKEČ 52 + 50) vzrostly sezónně očištěné tržby meziměsíčně reálně o 1,7 % a sezónně neočištěné tržby meziročně o 10,5 %.

Růst tržeb v odvětví ubytování a stravování (OKEČ 55), započatý v listopadu 2006, pokračoval i v březnu. Sezónně neočištěné tržby se zvýšily meziročně reálně o 3,9 %, a to stejným tempem v ubytovacích i stravovacích službách.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).