Hlavní navigace

Pololetní výsledky Erste Bank překonaly odhady trhu

Erste Bank svými pololetními výsledky podle mezinárodních účetních standardů IFRS překonala očekávaní trhu a naši projekci. Čistý zisk po odečtení podílu minorit vzrostl meziročně o 41% na 336 milionů EUR a to díky kombinaci několika faktorů: i) zvýšení úrokových výnosů o 5,2 procenta; velmi nízkému růstu provozních nákladů (+2,3%), nižší efektivní daňové sazbě (pokles z 28,1% na 23,5%) a konečně nižšímu podílu menšinových akcionářů na čistém zisku (pokles z 34,3% na 26,0%). Hlavním důvodem rozdílu mezi naší projekcí a zveřejněnými výsledky je vyšší čistý úrokový výnos, kde jsme očekávali růst o 3,7% (skutečnost +5,2%), menší podíl minorit (očekávání 29% vs. skutečnost 26%). V ostatních položkách se výsledky odvíjely v souladu s našimi předpoklady.

Sdílet

Pololetní výsledky opět potvrdily, že akvizice Erste Bank ve střední Evropě – zvláště ČS a SLSP – jsou klíčové pro růst banky. Zatímco čistý zisk z bankovní činnosti v Rakousku a v tzv. mezinárodní divizi se zlepšil pouze nepatrně, čistý zisk bank ve střední Evropě vzrostl meziročně o 50% na 226 milionů EUR. Erste Bank tak z činnosti ve střední Evropě generuje již 67% celkového konsolidovaného zisku po odečtení podílů minorit!

Management Erste Bank potvrdil výhled pro období 2005–2006. V tomto roce očekává Erste čistý zisk (po odečtení minorit) na úrovni 660 mil. EUR a v příštím roce nárůst na 750 mil. EUR. Reakce investorů byla zatím rezervovaná – cena v prvotní reakci vzrostla na 1,286 korun, ale poté stagnoval na 1,280 Kč (+0,2% d/d v 11:40). Dosavadní vývoj tržní ceny není překvapivý, protože akcie Erste v posledních několika čtvrtletích reagovaly téměř vždy na lepší výsledky nejdříve poklesem (v řádu procent), aby následně vzrostly na nová maxima. Podobnou reakci nelze vyloučit ani nyní.

Rozbor

Celkové bankovní výnosy vzrostly o 6,6% na 2,136 mil. EUR. Čisté úrokové výnosy byly o 5,2% vyšší (1,319 mil.) a to hlavně díky rychlému růstu úrokových výnosů České spořitelny (+18% na 289 mil.), která dále rychle zvyšuje objem úvěrů domácnostem (retail). Čistá úroková marže dosáhla 2,12 procenta, což znamená mírný pokles z 2,21% v minulém roce. Hlavním důvodem jsou však vyšší náklady refinancování v souvislosti s převzetím zbývajících 20% ve Slovenské spořitelně na počátku tohoto roku. Díky úvěrové expanzi a tedy změně struktury uvěrových portfolií se tak Erste fakticky podařilo eliminovat negativní vliv poklesu úrokových sazeb v ČR, Maďarsku i Slovensku. Růst poplatků a provizí dosáhl 10% (na 617 mil. EUR) a to hlavně díky vyšším poplatkům z obchodování a prodeje pojišťovacích produktů.

Celkové provozní náklady se vyvíjely v souladu s projekcí, tzn. vzrostly pouze o 2,3% na 1,323 mil. EUR. Struktura všech položek odpovídala vývoji na úrovni výnosů – tedy růstu (nákladů) ve střední Evropě a naopak poklesu v Rakousku. Osobní náklady byly vyšší o 5,5 procenta, zatímco „ostatní“ provozní náklady klesly o 2,2 procenta. Díky rychlejšímu růstu výnosů klesl jeden z klíčových ukazatelů – poměr nákladů k výnosům – z 63,5% na 62 procent.

Erste Bank vytvořila opravné položky v objemu 210 mil. EUR (+7%), které mírně překonaly naši projekci (196 mil). S ohledem na rychlou úvěrovou expanzi ve střední Evropě se však nejedná o žádný obrat ve vývoji kvality uvěrového portfolia (spíše naopak).

Zisk před zdaněním dosáhl 593 mil. EUR (+18%). Díky poklesu sazby daně z příjmu právnických osob v Rakousku (z 34% na 25%) a ČR (z 28% na 26%) a jednorázové daňové položce 20 mil. EUR v minulém roce efektivní daňová sazba klesla na 23,5% (v minulém roce 27%). Čistý zisk (včetně podílu menšinových akcionářů) tak vzrostl o 25% na 454 mil. Protože EB zvýšila na počátku roku podíl ve Slovenské spořitelně z 80% na 100%, klesl podíl minorit z 34% na 26 procent. Růst čistého zisku po odečtení podílu menšinových akcionářů tak dosáhl 41% na 336 milionů EUR, což znamená anualizovaný zisk na akcii 2,8 EUR a návratnost vlastního jmění (ROE) 18,7 procenta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).