Hlavní navigace

Pojišťovny jsou v odhalování pojistných podvodů stále úspěšnější

[Tisková zpráva] Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) za rok 2009 opět potvrdily vysokou úspěšnost pojišťoven při odhalování podvodníků. Významný vliv má v tomto ohledu využití informačních technologií i analýza pojistných produktů z hlediska jejich zneužitelnosti podvodníky.

Sdílet

Specializované útvary pojišťoven prošetřovaly v loňském roce téměř 4 500 podezřelých škodných událostí. Ačkoli jejich  počet meziročně klesl o téměř 7%, celková hodnota odhalených případů překročila 600 milionů Kč a je nejvyšší za posledních pět let.

Výše uvedený trend zvýšení prokázané hodnoty v přepočtu na jeden případ byl ovlivněn zejména výsledky v oblasti pojištění motorových vozidel. Pojišťovny v této oblasti šetřily v loňském roce přibližně 3 100 podezřelých škodných událostí, což je sice o 400 událostí méně než v předchozím roce, ale prokázaly pojistné podvody v celkové hodnotě bezmála 360 milionů Kč (nárůst o téměř 13 mil. Kč). Výše nárokovaných plnění u těchto případů (více než 700 milionů) byla, jako již tradičně, nejvyšší ze všech kategorií pojištění. „Za poklesem počtu šetřených případů, doprovázeným nárůstem prokázané hodnoty, podle našeho názoru stojí posun zákonné hranice výše škody, při které vzniká povinnost oznámit policii dopravní nehodu, z 50 na 100 tisíc korun. Díky tomu se otevřel větší prostor pro páchání pojistných podvodů ve výši škody pohybující se na hranici 100 tisíc Kč. Díky absenci dopravní policie na místě dopravní nehody se páchání pojistného podvodu u těchto škod složitěji prokazuje, nicméně je to možné, mimo jiné, díky novým sofistikovaným systémům pro znalecké zkoumání dopravních nehod. Pojišťovny se také více zaměřily na odhalování podvodů, souvisejících se škodami na zdraví, které jsou uplatňovány z povinného ručení. Ty mnohdy dosahují značně vysokých částek“ říká Ondřej Karel, specialista pro prevenci pojistného podvodu ČAP.

Mimořádný úspěch zaznamenaly pojišťovny při odhalování podvodů v pojištění majetku a odpovědnosti. Zde šetřily 817 podezřelých případů, což je téměř o 38% více než v předchozím roce. Výrazný nárůst je viditelný i v prokázaných hodnotách, jejichž celkový součet se vyšplhal na 238 milionů korun oproti 168 milionům v předchozím roce. Nárůst počtu šetřených případů i hodnoty prokázaných pojistných podvodů svědčí o tom, že pojišťovny byly připraveny čelit pojistným podvodům plynoucím z hospodářské recese. Ekonomická situace způsobila v loňském roce řadě subjektů jak v soukromé, tak v podnikatelské sféře značnou ztrátu příjmů, kterou se pak některé z nich rozhodly kompenzovat na úkor pojišťoven.

Pojistný podvod je trestná činnost s vysokou mírou latence a jeho skutečný rozsah nelze přesně určit. Boj proti němu je však zásadní pro celou společnost, protože neodhalené pojistné podvody vedou ke zhoršení celkového škodného průběhu pojištění s přímým dopadem na výši pojistného všech poctivých klientů.

„Aktivity pojišťoven v oblasti boje s pojistným podvodem dosahují v ČR vysokého standardu. Pojišťovny zaměstnávají za účelem efektivního odhalování a šetření pojistných podvodů specialisty a vybavují je moderními technologiemi a nástroji, které jim významně pomáhají zvýšit efektivitu jejich činnosti, ať již jde o systémy automatické detekce nebo systémy pro analýzu dat“ říká Ondřej Karel a dodává: „ Úlohou ČAP je koordinovat výměnu informací a zkušeností členských pojišťoven a doplňovat jejich know how o zahraniční zkušenosti v této oblasti. Společným cílem je dosáhnout maximální spolupráce všech zúčastněných subjektů a vytvářet příhodné legislativní prostředí pro potírání pojistných podvodů“.

V této souvislosti je důležité zmínit, že 1. ledna 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), kde je nově v § 210 upravena skutková podstata trestného činu pojistného podvodu. Vedle zpřesnění některých pojmových znaků zákon nově přísněji postihuje tzv. recidivisty, tedy osoby, které již v minulosti pojistný podvod spáchaly. Vyšší trestní sazba také hrozí tzv. interním pachatelům, tedy například nepoctivým pracovníkům obchodní služby nebo likvidátorům pojistných událostí. V souladu s celkovou koncepcí nového trestního zákoníku byla také snížena horní hranice trestní sazby z 12 na 10 let odnětí svobody.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).