Hlavní navigace

Pohledávky za Invesmartem a Union Group budou znovu nabídnuty k prodeji

OSTRAVA - Věřitelský výbor Union banky souhlasil s vyhlášením nového výběrového řízení na prodej pohledávek za největšími dlužníky banky, společnostmi Invesmart BV a Union Group. Pohledávky již byly jednou k prodeji nabídnuty, ale po odvolání bývalé správkyně konkursní podstaty se na srpnovém zasedání věřitelského výboru dohodl nový správce Lukáš Raida se zástupci věřitelů na odmítnutí všech doručených nabídek.

Doba čtení: 1 minuta

Důvodem byla obava, aby některý z neúspěšných uchazečů nebo i věřitelů mohl zpětně napadnout celý proces zpeněžení pohledávek za Invesmartem a Union Group jen proto, že byl uzavřen za nového správce konkursní podstaty, uvedl Lukáš Raida, který byl do funkce jmenován v polovině srpna. Nabídky na koupi pohledávek by se měly hodnotit ještě do konce letošního roku.

Pohledávky za těmito dlužníky jsou vedeny jako dlouhodobě nehrazené, rizikové a málo bonitní. Pohledávek za Invesmartem je celkem 21 a celková výše jejich jistin dosahuje 2,5 miliardy korun. Za společností Union Group, na kterou byl prohlášen konkurs, eviduje Union banka šest pohledávek se součtem nesplacených jistin v objemu zhruba jedné miliardy korun. Největší část dluhu Invesmartu a Union Group vznikla poté, kdy v listopadu 2002 převzaly tzv. speciální úvěry původně poskytnuté spřízněným firmám. Jako protihodnotu získal Invesmart akciové podíly Union banky a Union Group. Podobně i Union Group takto získal podíl v Union bance.

Konkursní správce Raida předložil věřitelům rovněž návrh na prodej zbývajícího nepotřebného movitého majetku prostřednictvím výběrového řízení. Věřitelský výbor s tímto návrhem souhlasil. V evidenci stále zůstává velký počet položek majetku, který není pro investory výrazně zajímavý například v porovnání s portfoliem pohledávek, ale podle zákona o konkursu a vyrovnání musí být zpeněžen. Velký počet položek majetku souvisí s předmětem podnikání Union banky a s rozsáhlou sítí poboček. V létě Union banka provedla úspěšný výprodej movitého majetku, nyní chce zbývající část prodat v celku. Další prodej jednotlivých kusů by byl zdlouhavý a značně nákladný a stejně by nakonec v majetku zůstaly položky velmi obtížně zpeněžitelné, řekl Raida.

Správce konkursní podstaty dále informoval členy věřitelského výboru, že koncem září dokončil revizi soupisu konkursní podstaty a revidovaný soupis předal na dohlížející krajský soud.

Oldřich Babický
tiskový mluvčí SKP Union banka, a. s. „v likvidaci“