Hlavní navigace

Podnikání v České republice očima podnikatelů

Praha, 29. března 2007 - Jak se podniká v České republice, Polsku, Maďarsku a Slovensku? To zjišťovala společnost Ernst & Young v rámci projektu Podnikatel roku. Průzkum v zemích Visegradské čtyřky měl za cíl zjistit názory podnikatelů na podnikatelské prostředí v jejich domovské zemi. Zemí, kde se podniká nejlépe, je Slovensko. Nejhůře skončilo Maďarsko. Česká republika se ocitla na druhém místě těsně následovaná třetím Polskem.

Sdílet

Stejně jako v loňském roce řadí dotázaní podnikatelé v České republice mezi hlavní překážky podnikání složitý daňový systém, sociální a politické prostředí a podmínky pro zaměstnávání pracovníků. Na druhé straně většina podnikatelů se shodla na tom, že čeští podnikatelé tvrdě pracují, a že kdo začne podnikat, může dosáhnout úspěchu.

„Podnikatelé jsou lidé, kteří se pouštějí do věcí, které jiní považují za neproveditelné. Výzkum potvrdil, že podnikatelé, kteří dávají důraz na inovaci, motivaci a kvalitu výrobků či služeb,mohou dosáhnout velkých úspěchů. Takoví podnikatelé jsou hnací silou české ekonomiky,“ komentuje výsledky průzkumu Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young v České republice.

Dotazník průzkumu podnikatelského prostředí pokrýval osm oblastí:

Daňový systém – Stejně jako loni se účastníci průzkumu domnívají, že daňový systém v České republice dostatečně nestimuluje rozvoj podnikání. Dvě největší nevýhody českého daňového systému jsou podle dotázaných jeho nedostatečná transparentnost a časté změny. Tyto dva problémy mají na rozvoj podnikání v České republice velmi negativní vliv. 62% dotázaných se navíc domnívá, že mzdové náklady jsou v České republice příliš vysoké a tato skutečnost také negativně ovlivňuje dynamiku podnikání.

Sociální a politické prostředí – Většina účastníků soutěže Podnikatel roku sdílí všeobecně rozšířený názor, že zásahy státu do ekonomiky jsou příliš velké. Pouhá 4 % z nich věří, že politici mají při rozhodování o ekonomických otázkách na mysli především dobro a prosperitu podnikatelů. Většina podnikatelů (93 %) je přesvědčena, že politici svoje rozhodnutí týkající se hospodářské oblasti s podnikatelskou sférou nekonzultují. Toto zjištění je znepokojivé obzvlášť bereme-li v úvahu, že podnikatelé považují fungující sociální a politické prostředí za důležitou podmínku rozvoje podnikání.

Dostupnost lidských zdrojů – Většina dotazovaných podnikatelů má velmi kritický názor na politiku týkající se zaměstnávání v České republice. Respondenti se shodli, že formality týkající se zaměstnávání a udržení zaměstnanců v podniku představují pro české podnikatele příliš velkou zátěž (88 %).

Státní správa – Většina podnikatelů tvrdí, že pomoc ze strany státních institucí není dostatečná. Výsledky průzkumu naznačují, že intenzivnější spolupráce podnikatelské sféry se státní správou by vedla k vytvoření ekonomického prostředí, které by bylo vůči podnikatelům „přátelštější“. Za této situace je pozitivní, že 73 % českých podnikatelů je schopna podnikat i bez podpory státní správy.

Image podnikatele – 76 % respondentů tvrdí, že čeští podnikatelé jsou cílevědomí a tvrdě pracují. Většina z nich rovněž sdílí názor, že každý, kdo začne podnikat, může dosáhnout úspěchu. Většina respondentů (72 %) si ovšem také myslí, že české sdělovací prostředky se snaží získávat informace o nekalých praktikách, skandálech a úplatkářství mezi podnikateli. To negativně ovlivňuje pohled veřejnosti na české podnikatele.

Zdroje a způsoby financování podnikatelské činnosti – Prakticky všichni oslovení podnikatelé (cca 90 %) používají vlastní finanční zdroje, případně bankovní úvěry. Ovšem přístup ke zdrojům financování hodnotí dotazovaní většinou kriticky.

Konkurenceschopnost českých podniků – Je alarmující, že pouze menšina respondentů

(13 %) si myslí, že české podniky jsou na konkurenci mezinárodních firem na českém trhu dobře připraveny. Ještě menší počet (10 %) věří, že české podniky jsou dobře připraveny na soutěžení s mezinárodními podniky na zahraničních trzích. Většina dotázaných se však shodla na tom, že konkurence je zdravá a stimulující.

Rozvoj a inovace českých podniků – Účastníci soutěže Podnikatel roku 2006 považují za dva hlavní faktory stimulující rozvoj české ekonomiky podnikání a inovace. Stejně jako loni se tak vyjádřilo 90 % dotázaných. Stojí za povšimnutí, že respondenti vysoce oceňují úroveň podnikatelských aktivit a inovací mezi českými podnikateli.

Konečný výsledek spokojenosti podnikatelů s českým podnikatelským prostředím naznačuje hodnota podnikatelského indexu, zjištěná na základě průzkumu společnosti Ernst & Young. V České republice za rok 2006 činí 43,2 bodů ze 100 možných (oproti 44 bodům v loňském roce). Tato hodnota nepředstavuje příliš uspokojivé výsledky a odráží se v ní nespokojenost českých podnikatelů s domácím podnikatelským prostředím.

Prostřednictvím indexu bylo také porovnáno podnikatelské prostředí v dalších třech středoevropských zemích, kde společnost Ernst & Young pořádá soutěž Podnikatel roku -Polsku, Maďarsku a Slovensku. Podnikatelský index v Polsku činí 41,6, v Maďarsku 41,4 a na Slovensku 49,5 bodů. Základní závěr vyplývající z průzkumu je takový, že podnikatelé v České republice i jejich slovenští, maďarští a polští kolegové se potýkají s obdobnými problémy a jejich podnikatelský rozvoj omezují stejné bariéry, a to především:

  • nestabilní a netransparentní daňový systém (na Slovensku je tato oblast hodnocena pozitivněji o než v ostatních dvou zemích)
  • malá konkurenceschopnost domácích podniků, nedostatečná připravenost na soutěžení se zahraničními společnostmi (nejlépe si v tomto ohledu vede Polsko)
  • nepříznivé sociální a politické prostředí, slabá podpora ekonomických aktivit ze strany politiků (v této oblasti má nejlepší výsledky Sloven
  • nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů a řada formalit týkajících se zaměstnávání pracovníků a jejich udržení v podniku (i zde si vede nejlépe Slovensko).

Nejvýznamnější rozdíly jsou mezi Polskem a Slovenskem a týkají se hodnocení daňového systému a sociálního a politického prostředí – Slovensko bylo v těchto oblastech hodnoceno podstatně lépe. Nicméně i tak je index obou zemí velice nízký.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).