Hlavní navigace

Počet vydaných platebních karet přesáhl v České republice hranici 10 milionů

[Tisková zpráva] Za dynamickým nárůstem počtu platebních karet stojí především vývoj v segmentu kreditních karet, jejichž počet se meziročně zvýšil o čtvrtinu. Z průzkumu společnosti MasterCard, který byl zaměřen především na vnímání a používání kreditních karet v České republice vyplývá, že Češi nakupují prostřednictvím kreditních karet zejména elektroniku a její součásti (45 %), potraviny a zboží běžné spotřeby (27 %) či nábytek a vybavení domácností (20 %).

Sdílet

Praha, 27. května 2008 – V České republice bylo ke konci roku 2007 vydáno přes 10 milionů platebních karet – 6,9 milionů debetních a 3,2 milionů kreditních karet. Prolomení desetimilionové hranice přiblížilo Českou republiku k poměru 1 platební karta na každého obyvatele. Dynamický růst vykazuje především segment kreditních karet, jejichž počet se meziročně zvýšil o 26 %. Vyplývá to z údajů bank a splátkových společností.

Platby u obchodníků

Dynamický růst trhu platebních karet se projevuje i v počtech a objemech provedených transakcí. V České republice bylo během roku 2007 realizováno 137 milionů transakcí u obchodníků a provozovatelů služeb (POS transakcí), a to o celkovém objemu 156 miliard Kč. Počet i objem POS transakcí tak dosáhl meziročního nárůstu více než 13 %. Na jednu platební kartu připadalo v uplynulém roce v průměru 13,5 POS transakcí a průměrná výše jedné z nich činila 1139 Kč.

„Růst objemu i počtu realizovaných transakcí u obchodníků splňuje naše očekávání. Lidé se učí své platební karty aktivně používat přímo k platbám v místech prodeje a co se týká jejich počtu, tak pomalu dochází k vyrovnávání nepoměru mezi transakcemi u obchodníků a výběry z bankomatů. Tento pozitivní trend potvrzuje i fakt, že se objem i počet realizovaných POS transakcí za poslední čtyři roky zdvojnásobil,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.

Výběry z bankomatů

Meziroční nárůst doprovázel také bankomatové (ATM) transakce. Z údajů bank a splátkových společností vyplývá, že počet ATM transakcí dosáhl na konci minulého roku 148 milionů, což představuje meziroční nárůst o 5,5 %. Celkový objem ATM transakcí činil 542 miliard Kč s meziročním nárůstem 10,4 %. Prostřednictvím jedné platební karty bylo v minulém roce realizováno průměrně 14,6 ATM transakcí o průměrné hodnotě 3659 Kč.

„Dynamickému vývoji trhu platebních karet se přizpůsobuje také nabídka tuzemských bank. Banky nabízejí držitelům kreditních i debetních karet stále nové služby, čímž napomáhají rozšiřovat funkčnost i atraktivitu platebních karet. Příkladem může být implementace služby purchase with cashback či rozmach personalizace platebních karet. Banky si stejně jako společnost MasterCard uvědomují potřebu neustálé edukace stávajících i potenciálních držitelů karet,“ uvedl Ján Čarný. „Dalším potvrzením rozšiřování nabídky na poli platebních karet je také klíčová dohoda, kterou podepsala společnost MasterCard v lednu tohoto roku se společností Global Payments a která urychlí implementaci bezkontaktních plateb MasterCard PayPass v České republice,“ dodal Ján Čarný.

Nutnost neustálého vzdělávání stávajících i potenciálních držitelů potvrzuje i Rizwan Qazi, ředitel úvěrových produktů Citibank. „Přesto že povědomí o produktech kreditních karet stále roste, zdůraznit jejich výhody a odlišit kreditní kartu od debetní je stále jednou z nejdůležitějších součástí prodejního procesu. Nesprávné chápání produktu klientem se okamžitě projevuje v chování portfolia. Citibank proto zahájila vlastní vzdělávací program jak pro ty, kteří se pro kreditní kartu teprve rozhodují, tak pro stávající držitele Citi kreditních karet. Webové stránky a přílohy k výpisům klienty učí jak kartu využívat co nejlépe a zodpovědně a předcházet předlužení.“

Kreditní karta jako pohodlná cesta k okamžitým prostředkům – tak vidí tento produkt jejich držitelé

Situaci kreditních karet v České republice a obecně český trh úvěrových produktů sledoval i nedávný průzkum společnosti MasterCard. Průzkum byl zaměřen především na vnímání a využívání kreditních karet jako jednoho z úvěrových produktů.

Z průzkumu vyplývá, že jako vhodný způsob financování aktivně využívá kreditní karty vydané bankovními subjekty 67 % jejich držitelů. Češi využívají svou kreditní kartu především na nákupy elektroniky (45 %), potravin a zboží běžné spotřeby (27 %), nábytku a vybavení domácnosti (20 %) a k nákupu oblečení a šperků (16 %). Pouhých 5 % držitelů kreditních karet používá tento úvěrový produkt k výběrům z bankomatů.

Hlavní výhoda využívání kreditních karet je spatřována především v dostupnosti – kreditní kartou je možné zaplatit téměř kdekoliv a představuje tak okamžitou finanční pomoc či možnost okamžitého nákupu. Mezi další silné stránky řadili respondenti bezúročné období, tedy možnost využívat půjčené prostředky zdarma. Jak držitelé, tak i nedržitelé kreditních karet, vnímají tento produkt jako finanční rezervu.

Češi si kreditní kartu pořizují především za účelem vytvoření finanční rezervy pro případ nouze (24 % držitelů). Dalších 18 % dotázaných držitelů kreditních karet uvedlo, že se pro ně rozhodujícím motivem pro pořízení kreditní karty stala nabídka banky, ve které mají vedený běžný účet. Třetím nejčastějším motivem pro pořízení kreditní karty byla potřeba rychle získat větší hotovost (16 % respondetů).

Rizwan Qazi ze Citibank dále dodává, že si stále více klientů uvědomuje, že existují tzv. co-brandované a Afinity karty. „Zkušenosti ze všech našich prodejních kanálů potvrzují, že znalost programů, které dávají klientovi „něco navíc“ je stále silnější. Spojení se silnými značkami, jakými jsou v případě Citibank České Aerolinie, Telefónica O2 a Shell je pro vydavatele kreditních karet úspěšnou strategií a významnou přidanou hodnotou pro klienty,“ dodává.

Průzkum společnosti MasterCard zmapoval mimo jiného i to, jak čeští držitelé kreditních karet splácí poskytnuté finanční prostředky. Naprostá většina respondentů (77 %) splácí čerpaný úvěr pravidelně, a to v měsíčních splátkách. Zjištěné údaje potvrzují dobrou platební morálku českých držitelů kreditních karet. Pouhých 13 % dotázaných držitelů kreditních karet uvedlo, že splácí v nepravidelných intervalech. I zde došlo ke znatelnému zlepšení, neboť v roce 2006 splácelo nepravidelně 24 % držitelů. Nejčastější výše splátek se pohybuje pod hranicí 5000 Kč (78 %). Mezi poznatky průzkumu byl i náhled na to, jak Češi využívají bezúročné období. Této vlastnosti kreditních karet využívá třetina držitelů, kteří mají bezúročné období se svou kartou vázáno.

Z výstupů realizovaného průzkumu bude vycházet také chystaná vzdělávací kampaň společnosti MasterCard. Kampaň bude mít podobu interaktivní edukační webové stránky, která bude lidem názorně ukazovat a vysvětlovat výhody a funkce kreditních karet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).